Suunnitelmat ja päätökset

 

Ojamotalon keskeisiä suunnitelmia:

 

15.5.2019 Kaupunginvaltuusto päättää, että Ojamotalon allianssi siirtyy kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen kehitysvaiheen suunnitelmien mukaan.

6.5.2019 Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Ojamotalon allianssi siirtyy kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen kehitysvaiheen suunnitelmien mukaan.

4.3.2019 Kaupunginhallitus päättää kokouksessaan hyväksyä Ojamotalon hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.
Ojamotalon hankesuunnitelma-asia kaikkine liitteineen on luettavissa kaupunginhallituksen 4.3.2019 kokouksen pöytäkirjasta.