Musiikin opiskelu tähtää musisoimisen taitojen ja musiikkiin liittyvien tietojen oppimiseen. Niinpä opiskeluun kuuluu soittotuntien lisäksi olennaisesti myös opetus orkestereissa, kuoroissa ja musiikin hahmotusaineiden tunneilla. Näin musiikin opiskelu on enemmän musiikin opiskelua kokonaisuutena, eikä vain yksittäisiä oppiaineita.