Ajankohtaista

Metropolia AMK:n opinnäytetyössä  Perheiden kokemuksia työskentelyn merkityksestä Lapset SIB-palvelussa (Ranta, Katri ja Vesanto, Tiia 2021) selvitetään, miten palvelussa mukana olevat perheet ovat kokeneet Lapset SIB palvelukokonaisuuden vaikuttaneen perheensä hyvinvointiin ja voimavaroihin. Erityisesti esiin nousi asiakkaiden kokemus perhekumppanin merkittävästä roolista perheiden elämässä. Käy tutustumassa!

Hyvinvointipalveluissa kohti vaikutusten hankintaa? Case Lapset SIB.  Anni Kyösti ja Jenni Airaksinen tarkastelevat artikkelissaan, millaisia mahdollisuuksia ja rajoitteita SIB-mallin toteutukseen liittyy kunnissa ja millä tavalla kunnallinen hallintojärjestelmä soveltuu SIB-mallin toteutukseen. SIB-prosessissa kunnat käyttävät tietoa uudella tavalla hyödyksi ja malli tuo yhteen eri sektoreiden toimijoita yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Erityisen tärkeäksi koetaan, että malli voi toimia apuna, kun kunnassa tavoitellaan lapsi- ja perhelähtöistä toimintatapaa. (Focus Localis 3/2021).

11.3.2021 Lapset SIB-webinaarissa Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus katsoo tulevaisuuteen puheenvuoroja lapsiperheiden hyvinvoinnista Suomessa, vaikuttavuussijoittamisesta, Lapset Sib ja Nuoret SIB-ohjelmista Suomessa sekä Lohjan Lapset SIB-ohjelman etenemisestä.

9.12.2020 Lue vaikuttavuudesta Ensi- ja turvakotien liiton tuoreesta julkaisusta Vaikuttavuus esiin. Työn vaikutukset ja niiden mittaaminen järjestoissä. Julkaisu esiteltiin webinaarissa Vaikuttavuus esiin, tallenne katsottavissa täältä.

11.6.2020 Itlan raportissa Hyvinvointipalveluiden tulevaisuus risteyskohdassa – kohti vaikuttavuuden hankintaa? tarkastellaan Lapset SIB -toimintamallin kokonaisuutta, jonka avulla pyritään varhaisen tuen keinoin ennaltaehkäisemään ennustettavissa olevia ongelmia, joihin liittyy esimerkiksi lastensuojelun tarve tai syrjäytymisen uhka. Tutkimuksen aineisto on kerätty Hämeenlinnan ja Vantaan kaupungeista sekä SIB-malliin liittyvistä asiantuntijaorganisaatioista. Raportista on julkaistu myös politiikkasuositus.  Kokemuksia vaikuttavuusinvestoinnista lasten ja nuorten palveluissa. Kokemuksia vaikuttavuusinvestoinnista lasten ja nuorten palveluissa – webinaarin tallenteet ja materiaalit löydät kokonaisuudessaan täältä.

7.4.2020 Perhekumppanitoiminta jatkuu koronan aikana! Yhteydet perheisiin toteutuvat pääsääntöisesti etäyhteyksin. Etäyhteyksiä hyödynnetään myös uusien asiakkuuksien aloitusvaiheessa. Tutustu perhekumppanitoimintaan tästä.

7.4.2020 Jaksamista korona-aikaan tukee Vantaan perhekumppanin kirjoitus SOS-Lapsikylän blogissa ”sinä olet riittävän hyvä – viesti nepsy-oireisen lapsen vanhemmille”.

Uusi tapa rahoittaa ennalta ehkäiseviä palveluja leviää Suomessa.

Lohjan Lapset-SIB-ohjelmasta tukea 5-8-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen

Oikeanlaista apua oikeaan aikaan

S-pankin ”lapsirahasto” keräsi vaikuttavuussijoittajilta 5 miljoonaa.

Lapsuudella ei ole hintaa -Ira Custódio ja Riikka Westman / Lastensuojelun Keskusliitto