Sisäilmaongelmat ja niistä johtuva investointitarve

Lohjan kaupungin käyttötalous eli vuosittaisiin menoihin käytettävä rahamäärä on perinteisesti ollut muihin kuntiin verrattuna raskas. [linkki: Muihin kuntiin verrattuna raskas talousrakenne]

Tämä tarkoittaa, että kaupunki ei ole vuosien varrella investoinut riittävästi kiinteistökantaansa ja sen ylläpitämiseen. Kaupungin tilapalveluiden resurssit ovat olleet tarpeeseen ja muihin kuntiin verrattuna vähäiset. Kaupungin kiinteistöihin on kertynyt kymmenien miljoonien eurojen korjausvelka.

Kiinteistöjen käyttäjille kiinteistöjen huono kunto ja menneiden vuosikymmenten väärät rakennustapavalinnat ovat näkyneet huonona sisäilman laatuna ja siitä aiheutuneena sairastamisena. Sisäilma-asioihin liittyvän tiedon lisääntyminen on auttanut selvittämään kiinteistöjen ongelmia ja korjaamaan niitä. Lohja haluaa taata kaikille terveelliset ja turvalliset toimitilat. Lohjan sisäilmaselvityksistä voit lukea lisää täältä: Osallistu ja vaikuta/sisäilma-asiat

Sisäilmakorjaukset ovat aiheuttaneet merkittävän lisäinvestointitarpeen, johon Lohjalla ei raskaan käyttötaloutensa puolesta olisi varaa. Sisäilmainvestointien suuri määrä suhteessa pieneen vuosikatteeseen johtaa nopeaan velkaantumiseen. Vuonna 2017 Lohja nousi kunnan asukaskohtaisen velan mittarilla yli kansallisen keskiarvon.

 

Lohjan kaupunginvaltuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa vuosille 2019-2021 on investointeja mm. seuraaviin hankkeisiin:

  • Nummen yhtenäiskoulu (n. 0,9 miljoonaa €)
  • Laurentiustalo (n. 23 M€)
  • Ojamon koulu (16 M€)
  • Virkkalan kouluratkaisut (10 M€)
  • Lohjan lukio (11,5 M€)
  • Muut koulut ja päiväkodit (6 M€)

Lisäksi tulee varautua mm. asuntomessujen kunnallistekniikan kustannuksiin, Neidonkeitaan remonttiin, Tennarin ja Taimiston liikuntapuiston rakentamiseen ja mahdollisiin yllättäviin kustannuksiin.

Suuret investoinnit nostavat lainakantaa entisestään ja nostavat vuosittain tilinpäätöksessä tehtäviä poistoja. Kaupungin talouden tasapaino edellyttää, että vuosikatteen tulee ylittää poistot. Poistotason arvioidaan nykyisellä investointivauhdilla nousevan 2020-luvun alkuvuosina nousevan noin 25 miljoonan euron tasolle. Tämä tarkoittaa noin 540 euroa/asukas, kun Lohjan talousarvio vuonna 2019 perustuu noin 345 €/asukas vuosikatteeseen.

Vuosikatteen pitäminen poistoja suurempina edellyttää tulevina vuosina käyttötalouden nykytason alentamista n. 10-15 miljoonalla eurolla.