Miksi Lohjan talous on ahdingossa?

Lohjan kaupungin vuosittaiset käyttömenot ovat kuntien välisessä vertailussa suuret tuloihimme nähden. Kuvainnollisesti sanoen kaupungin talous on perinteisesti uinut liian syvällä. Tämä tekee sen alttiiksi talouden suhdannevaihteluille ja äkillisille investointitarpeille.

Lohjan kustannusrakennetta on verrattu muihin kuntiin monissa eri vertailuissa. Vertailujen perusteella tiedämme, että Lohjalla erityisesti paljon rahaa vaativat peruspalvelumme ovat kalliimpia muihin kuntiin verrattuna- Tällaisia palveluita ovat esim. erikoissairaanhoito, suun terveydenhuolto, vammaispalvelut, lastensuojelu ja perusopetus. Samaan aikaan haluamme myös panostaa kirjastoihin ja kulttuuriin. Koska Lohjan kaupungin tuotot ovat vain keskimääräistä tasoa, emme voi tarjota kovin monessa asiassa keskimääräistä kalliimpia palveluita – ainakaan nykyisillä veroprosenteilla.