Eduskuntavaalit 2019

Lue tästä:   Uudenmaan vaalipiirin ehdokkaat

EDUSKUNTAVAALIT 2019 LOHJAN KAUPUNGISSA

Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019.

ÄÄNIOIKEUS

Äänioikeus on henkilöllä, joka viimeistään 14.4.2019 täyttää 18 vuotta.
Lohjan kaupungissa järjestettävissä eduskuntavaaleissa voi äänestää henkilö, joka on henkikirjoitettu Lohjan kaupungissa. Jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa, lähetetään ilmoitus äänioikeudesta. Ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään äänestettäessä. Äänioikeutetun on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 3.4. – 9.4.2019

Ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat:

Virkkalan kirjasto, Virkkalantie 9, 08700 LOHJA
ke-pe 3.4 – 5.4. klo 9.00 -18.00

Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 SAMMATTI
la-su 6.4 – 7.4. klo 10.00 – 16.00

Mäntynummen kirjasto, Mäntynummenkuja 15, 08500 LOHJA
ma-ti 8.4. – 9.4. klo 12.00 -20.00

 

Prisma, Laurinkatu 37-41, 08100 LOHJA ja

Citymarket, Ojamonharjuntie 61, 08200 LOHJA

ke-pe 3.4 – 5.4. klo 9.00-20.00
la-su 6.4.- 7.4. klo 12.00-18.00
ma-ti 8.4. – 9.4. klo 9.00-20.00

Saukkolan kirjasto, Kauppakuja 3, 09430 SAUKKOLA

ke-pe 3.4. – 5.4. klo 10.00-16.00
la-su 6.4. – 7.4. klo 10.00-14.00
ma-ti 8.4. – 9.4. klo 10.00-20.00

Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 PUSULA

ke-pe 3.4. – 5.4. klo 10.00-16.00
la-su 6.4. – 7.4. klo 10.00-14.00
ma-ti 8.4. – 9.4. klo 10.00-20.00

Karjalohjan terveysasema, Tallaantie 4, 09120 KARJALOHJA

to 4.4. klo 10.00-12.00
la-su 6.4. – 7.4. klo 10.00-12.00
ma-ti 8.4. – 9.4. klo 16:00-18:00

Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville järjestetään seuraavissa laitoksissa:

Palvelukoti Jokela
Lohjan sairaala
Tynninharjun terveysasema, vuodeosasto 5
Lohjan keskustan terveysasema, vuodeosastot 2 ja 3
Niilonpirtti
Palvelukeskus Iltarusko
Kaislakoti
Lohjan vanhusten palvelukeskus
Palvelukeskus Tupala
Ryhmäkoti Kotola
Palvelutalo Petäjäkoti
Palvelutalo Kaisankallio
Pipolakoti
Mainiokoti Emilia ja Arvid
Mainiokoti Jusolanlampi
Attendo Vappulan hoivakoti
Attendo Ventelän hoivakoti
Kuntoutuskoti Mäntylä
Hoitokoti Apilaniitty
Uudenmaan seniorikodit Oy:n Harjupuisto

Laitoksissa suoritettavan ennakkoäänestyksen ajankohdista julkaistaan kuulutus em. laitosten ilmoitustaululla.

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (henkilökortti, ajokortti, passi tai muu vastaava kuvallinen asiakirja).

Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnassaan. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä klo 9.00 ja 20.00 välillä erikseen sovittuna aikana.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka ovat edellisissä vaaleissa äänestäneet kotona. Kotiäänestyslomakkeita saa Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskuksesta, Lohjan kaupungin kotihoidon henkilöiltä sekä kaupungin internet –sivuilta kohdasta eduskuntavaalit. Lisäksi lomake löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi. Ilmoitukset tulee palauttaa Lohjan keskusvaalilautakunnalle osoitettuna osoitteeseen PL 71, 08101 Lohja tai kaupungin asiakaspalvelukeskukseen kaupungintalo Monkolaan, osoite Karstuntie 4.

Äänestäminen kotona, lomake löytyy tästä:  https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Puhelinilmoittautumiset pyydetään tekemään Lohjan kaupungin asiakaspalveluun puh. (044) 369 4300.

 

Kirjeäänestys

Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestys https://vaalit.fi/kirjeaanestys

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT

Äänestyspaikat ovat Lohjan kaupungissa äänestysalueittain seuraavat:

 1. Kirkniemi- Kirkonkylä Ristin koulu, Tynninharjuntie 1, 08700 Lohja
 2. Maksjoki Järnefeltin koulu, Helsingiuksentie 56, 08700 Lohja
 3. Ojamo-Rantakantti Vanhusten palvelukeskus, Ojamonkatu 34, 08100 Lohja
 4. Metsola-Keskilohja Ojaniitun koulu, Ojaniitunkatu 3, 08150 Lohja
 5. Ventelä Mäntynummen yhtenäiskoulu, Mäntynummenkuja 15, 08500 Lohja
 6. Moisio Kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja
 7. Karjalohja Karjalohjan koulu, Koulukuja 10, 09120 Karjalohja
 8. Paloniemi-Routio Roution koulu, Havumetsäntie 4 , 08350 Lohja
 9. Muijala Muijalan koulu, Takaniityntie 26, 08680 Lohja
 10. Sammatti Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
 11. Nummi Saukkolan kirjasto, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
 12. Pusula Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula

Vaalihuoneistot ovat vaalipäivänä avoinna klo 9.00 – 20.00. Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla.

Ne Lohjan kaupungissa henkikirjoitetut, joita ei ole väestökirjanpidossa merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat Ojamo-Rantakantin äänestysalueeseen.

Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Sari Forsströmiltä puh. 044 369 3179. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipuhelinnumerosta 0800 94770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi

Lohjalla 27.2.2019

Keskusvaalilautakunta