Toimenpideohjelmat ja kehittämisohjelmat

Toimenpideohjelmat:

Lohjan kaupunkistrategian toimenpideohjelma Elinvoima -toimialalla 2018_2025
/kaupunginvaltuusto 12.9.2018

Lohjan kaupunkistrategia toimenpideohjelma Hyvinvointi -toimialalla 2018_2015/kaupunginvaltuusto 12.9.2018

Hyvinvoinnin palvelualueiden kehittämisohjelmat:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen kehittämisohjelma vv.2018_2025/LaNuPeltk 13.11.2018

Ikääntyneiden palvelualueen kehittämisohjelma vv.2018_2025
/Soteltk 20.11.2018

Työikäisten palvelualueen kehittämisohjelma vv.2018_2025
/Soteltk 20.11.2018