Kysely lapsille ja nuorille

Lasten ja nuorten näkemyksiä kerätään laajasti eri ikäisiltä ja eri alueilla asuvilta lapsilta ja nuorilta, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotoimessa. Kyselyllä tavoitellaan laajasti kaikkien lasten ja nuorten äänen kuulumista ja kannustetaan erilaisten ryhmien osallistamiseen.

Kyselyn toivotaan erityisesti saavuttavan haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten näkemykset esimerkiksi toimintarajoitteisten, kodin ulkopuolelle sijoitettujen, maahanmuuttajataustaisten ja seksuaalisiin tai uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten näkemykset eri toimintaympäristöissään.