Ajankohtaista

LAPSEN OIKEUKSIEN VIIKKO 14.-20.11.2022

Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tarkoituksena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tuntemusta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Lapsen oikeuksien viikkoa juhlittiin 14.-20. marraskuuta teemalla Lapsella on oikeus turvallisuuteen. Lohjan kaupunki toteutti monipuolista ohjelmaa viikon aikana lapsille, nuorille ja perheille yhdessä järjestöjen, yhdistysten, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Päätapahtumaa vietettiin Laurentius-talolla sunnuntaina 20.11. https://tapahtumat.visitlohja.fi/fi-FI/page/6360cf610ad6da0919703bfa?advertise=true (linkki avautuu samassa välilehdessä)

Vanhempainillan mainoskuva. Poika makaa nurmikolla ja katselee kännykkäänsä.

Lohjalaisten lasten ja nuorten ajatuksia turvallisuudesta (video katsottavissa 6.12. saakka).

Tutustu blogikirjoitukseen ”oikeus turvallisuuteen”

Lohjan kaupunki järjesti yhteistyössä Ankkuri -tiimin kanssa digiturvataitovanhempainillan lapsen oikeuksien viikolla 17.11. Tapahtuma järjestettiin etänä ja osoitelinkki välitettiin Wilma -viestillä perusopetuksessa ja lukiossa olevien oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajille. Vanhempainilta koostui paneelikeskustelusta, jonka aiheet on nostettiin huoltajille ja oppilaille syyskuussa teetetyistä kyselyistä. Tilaisuus oli suomenkielinen.

 

28.10.2022

LAPSIYSTÄVÄLLISEN LOHJAN TOIMINTASUUNNITELMAA TYÖSTETÄÄN PARHAILLAAN

Lohjalla työstetään syksyllä 2022 lapsiystävällisen Lohjan toimintasuunnitelmaa. Lohjalla on kartoitettu lapsen oikeuksien toteutumisen nykytilannetta lapsilta, nuorilta ja eri toimijoilta kuluneen vuoden aikana. Kartoituksen pohjalta valitaan viisi ajankohtaista tavoitetta ja laaditaan toimenpiteet tavoitteille kahdelle seuraavalle vuodelle. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Hyväksytty toimintasuunnitelma julkaistaan tälle sivustolle vuoden 2022 loppuun mennessä.

LASTANNE KUULLAAN MÄNTYNUMMEN KOULUVERKKOA KOSKIEN

Mäntynummen alueen yhtenäiskoulun hankesuunnittelua koskien on pidetty kaksi informaatiotilaisuutta Mäntynummen alueen huoltajille. Mäntynummen yhtenäiskoulun rakentamista koskevat päätökset tulevat vaikuttamaan koko alueen kouluverkkoon. Mäntynummen yhtenäiskoulun hankesuunnittelun yhteydessä toteutetaan lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arvioinnin prosessia esiteltiin infotilaisuudessa 25.10.22. Lapsivaikutusten arviointia tässä prosessissa johtaa työryhmä, joka koostuu kaupungin työntekijöistä, kolmannesta sektorista ja huoltajien edustajista.

Lapsivaikutusten arvioinnissa keskeistä on, että siinä otetaan huomioon lasten ja nuorten oma näkökulma aikuisten näkökulman lisäksi. Mäntynummen alueen lapsivaikutusten arvioinnin yhteydessä oppilaita (esioppilaita – 9-luokkalaisia) kuullaan kyselyllä ja/ tai teemakeskustelulla. Lisäksi koulujen oppilaskuntien edustus vierailee alueen toisissa kouluissa mukaillen eri päätösvaihtoehtoja. Oppilaiden vierailun jälkeen heiltä kerätään palautteena heidän tekemät huomiot.  Koulut tiedottavat huoltajia tarkemmin, ketkä ja koska vierailevat toisissa kouluissa. Tärkeää on kertoa lapsille, että tämän hetkiset vaihtoehdot kouluverkosta ovat suunnitelmia, ja kouluverkosta päätetään myöhemmässä vaiheessa. Näin lapsilla on oikeus ilmaista ajatuksiaan siitä, mitä lapset kokevat tärkeiksi ja mikä heitä mietityttää koulumaailmassa.

Huoltajien on hyvä olla tietoisia siitä, että koulussa keskustellaan Mäntynummen alueen kouluverkosta ja mahdollisista muutoksista. Jos lapselle herää huolia tai syntyy väärinkäsityksiä, huoltajat voivat keskustella asioista lasten kanssa.

Alla linkki infotilaisuuksien materiaaliin.

Lisätietoa lapsivaikutusten arvioinnista esim:

Lisätietoa Mäntynummen yhtenäiskoulun hankesuunnittelusta ja lapsivaikutusten arvioinnista: perusopetus@lohja.fi

 

KYSELY ILMASTO- JA YMPÄRISTÖASIOISTA LAPSILLE JA NUORILLE!

Kysely on tarjolla englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi, ja sen on laatinut YK:n lapsen oikeuksien komitea.

Linkki kyselyyn: https://l4cqlef9g5g.typeform.com/to/jmmLTuP5?typeform-source=childrightsenvironment.org

Kyselyn avulla kuullaan lapsia ja nuoria ympäri maailmaa lapsen oikeuksien sopimuksen uuden yleiskommentin valmistelua varten. Tulevan yleiskommentin teema on lapsen oikeudet ja ympäristö, erityisfokuksena ilmastonmuutos. Yleiskommentti on YK:n virallinen ohjeistus siitä, miten hallitusten ja viranomaisten tulisi huomioida ympäristökriisit lapsen oikeuksien toteutumista varmistaessaan.

Kyselyyn voi vastata 30. kesäkuuta asti!

Nuorimmat vastaajat tarvitsevat aikuisen apua vastaamiseen. Kyselyyn on siis sallittua vastata aikuisen avustuksella, ja alle 15-vuotiaalta vastaajalta tarvitaan huoltajan lupa  kyselyyn vastaamiseen. Lupa annetaan nimettömänä verkkolomakkeessa.

LOHJALAISTEN LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTI, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Lohjalaiset ovat ilmaisseet huolensa nuorten hyvinvoinnista. Kutsuimme kaikki kuntalaiset, päättäjät, viranhaltijat ja muut lasten ja nuorten parissa työskentelevät yhteiseen tilaisuuteen keskustelemaan 10.5. Laurentiussaliin, mitä me voisimme tehdä yhdessä, jotta lapsilla ja nuorilla olisi Lohjalla hyvä olla. Jokainen lapsi ja nuori on tärkeä!

Kiitos kaikille mukana olleille! Osa kysymyksistä sai vastauksensa jo tilaisuudessa, ja loput vastaukset kootaan kirjallisesti, kun niihin saadaan vastaus asiantuntevilta tahoilta (julkaisemme ne tähän yhteyteen ja saatamme tiedoksi varttivaltuustolle ja nuorisovaltuustolle). Iltapäivän aikana loimme myös katsauksen lapsiystävällisyyden nykytilan kartoitukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman luonnokseen. Iltapäivä huipentui Lohjan Lapset SIB-ohjelmassa olevien lapsiperheiden kokemuksiin perhekumppanitoiminnasta sekä Lohjan palveluista.

Tilaisuus on tallennettu ja katsottavissa tästä linkistä

#lapsiystävällinenlohja

 

 

NYKYTILAN KARTOITUS 

28.1.2022

Lasten ja nuorten näkemykset ja ideaseinä Lohjan lapsiystävällisyyttä kartoittamassa

Unicef myönsi Lohjalle 14. syyskuuta 2021 toisen Lapsiystävällinen kunta-tunnustuksen. Tunnustuksen julkistamisen yhteydessä lohjalaiset haastettiin  mukaan ideoimaan, millä tavalla voimme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia Lohjalla. Kiitos ideoista, niitä kertyi yhteensä 142!

Lokakuussa avattiin kysely lasten ja nuorten näkemysten selvittämiseksi, mikä Lohjalla on hyvin ja mihin toivotaan muutosta. Yhteensä vastauksia kyselyyn saatiin 95, kiitos vastaajille! Noin puolet vastauksista on koottu erilaisista ryhmistä kuten varhaiskasvatuksesta, kouluilta ja nuorisotaloita, ja tuo näin esiin useamman lapsen ja nuoren näkökulmaa. 

Ideaseinä ja kysely ovat osa parhaillaan käynnissä olevaa Lohjan lapsiystävällisyyden nykytilan kartoitusta. Tavoitteena on kartoittaa laajasti kunnassa jo hyvin olevia asioita sekä paikantaa kehittämiskohteita. Kartoituksen tulosten pohjalta asetetaan Lapsiystävällinen kunta-kehittämistyön tavoitteet ja valitaan konkreettiset toimenpiteet toimintasuunnitelmaan.

Tutustu tästä ideaseinän ja kyselyn antiin!