Kaupunki ja hallinto

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta

 

LAPSEN OIKEUKSIEN VIIKKO 14.-20.11.2022

Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tarkoituksena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tuntemusta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Lapsen oikeuksien viikkoa juhlitaan 14.-20. marraskuuta. Lapsen oikeuksien viikon teemana on tänä vuonna Lapsella on oikeus turvallisuuteen. Lohjan kaupunki toteuttaa monipuolista ohjelmaa viikon aikana lapsille, nuorille ja perheille yhdessä järjestöjen, yhdistysten, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Lapsen oikeuksien viikolla järjestettävät tapahtumat Lohjan alueella kootaan tälle sivustolle. 

LAPSIYSTÄVÄLLISEN LOHJAN TOIMINTASUUNNITELMAA TYÖSTETÄÄN PARHAILLAAN

Lohjalla työstetään syksyllä 2022 lapsiystävällisen Lohjan toimintasuunnitelmaa. Lohjalla on kartoitettu lapsen oikeuksien toteutumisen nykytilannetta lapsilta, nuorilta ja eri toimijoilta kuluneen vuoden aikana. Kartoituksen pohjalta valitaan viisi ajankohtaista tavoitetta ja laaditaan toimenpiteet tavoitteille kahdelle seuraavalle vuodelle. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Hyväksytty toimintasuunnitelma julkaistaan tälle sivustolle.

KYSELY ILMASTO- JA YMPÄRISTÖASIOISTA LAPSILLE JA NUORILLE!

Kysely on tarjolla englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi, ja sen on laatinut YK:n lapsen oikeuksien komitea.

Linkki kyselyyn: https://l4cqlef9g5g.typeform.com/to/jmmLTuP5?typeform-source=childrightsenvironment.org

Kyselyn avulla kuullaan lapsia ja nuoria ympäri maailmaa lapsen oikeuksien sopimuksen uuden yleiskommentin valmistelua varten. Tulevan yleiskommentin teema on lapsen oikeudet ja ympäristö, erityisfokuksena ilmastonmuutos. Yleiskommentti on YK:n virallinen ohjeistus siitä, miten hallitusten ja viranomaisten tulisi huomioida ympäristökriisit lapsen oikeuksien toteutumista varmistaessaan.

Kyselyyn voi vastata 30. kesäkuuta asti!

Nuorimmat vastaajat tarvitsevat aikuisen apua vastaamiseen. Kyselyyn on siis sallittua vastata aikuisen avustuksella, ja alle 15-vuotiaalta vastaajalta tarvitaan huoltajan lupa  kyselyyn vastaamiseen. Lupa annetaan nimettömänä verkkolomakkeessa.

LOHJALAISTEN LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTI, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Lohjalaiset ovat ilmaisseet huolensa nuorten hyvinvoinnista. Kutsuimme kaikki kuntalaiset, päättäjät, viranhaltijat ja muut lasten ja nuorten parissa työskentelevät yhteiseen tilaisuuteen keskustelemaan 10.5. Laurentiussaliin, mitä me voisimme tehdä yhdessä, jotta lapsilla ja nuorilla olisi Lohjalla hyvä olla. Jokainen lapsi ja nuori on tärkeä!

Kiitos kaikille mukana olleille! Osa kysymyksistä sai vastauksensa jo tilaisuudessa, ja loput vastaukset kootaan kirjallisesti, kun niihin saadaan vastaus asiantuntevilta tahoilta (julkaisemme ne tähän yhteyteen ja saatamme tiedoksi varttivaltuustolle ja nuorisovaltuustolle). Iltapäivän aikana loimme myös katsauksen lapsiystävällisyyden nykytilan kartoitukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman luonnokseen. Iltapäivä huipentui Lohjan Lapset SIB-ohjelmassa olevien lapsiperheiden kokemuksiin perhekumppanitoiminnasta sekä Lohjan palveluista.

Tilaisuus on tallennettu ja katsottavissa tästä linkistä

#lapsiystävällinenlohja

 

 

NYKYTILAN KARTOITUS 

28.1.2022

Lasten ja nuorten näkemykset ja ideaseinä Lohjan lapsiystävällisyyttä kartoittamassa

Unicef myönsi Lohjalle 14. syyskuuta 2021 toisen Lapsiystävällinen kunta-tunnustuksen. Tunnustuksen julkistamisen yhteydessä lohjalaiset haastettiin  mukaan ideoimaan, millä tavalla voimme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia Lohjalla. Kiitos ideoista, niitä kertyi yhteensä 142!

Lokakuussa avattiin kysely lasten ja nuorten näkemysten selvittämiseksi, mikä Lohjalla on hyvin ja mihin toivotaan muutosta. Yhteensä vastauksia kyselyyn saatiin 95, kiitos vastaajille! Noin puolet vastauksista on koottu erilaisista ryhmistä kuten varhaiskasvatuksesta, kouluilta ja nuorisotaloita, ja tuo näin esiin useamman lapsen ja nuoren näkökulmaa. 

Ideaseinä ja kysely ovat osa parhaillaan käynnissä olevaa Lohjan lapsiystävällisyyden nykytilan kartoitusta. Tavoitteena on kartoittaa laajasti kunnassa jo hyvin olevia asioita sekä paikantaa kehittämiskohteita. Kartoituksen tulosten pohjalta asetetaan Lapsiystävällinen kunta-kehittämistyön tavoitteet ja valitaan konkreettiset toimenpiteet toimintasuunnitelmaan.

Tutustu tästä ideaseinän ja kyselyn antiin!

 

LAPSEN OIKEUKSIEN VIIKKOA VIETETÄÄN JÄLLEEN 15.-21.11.2021!

Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. 

Lohjalla toteutetaan monipuolista ohjelmaa viikon aikana lapsille, nuorille ja perheille. Viikkoa juhlistetaan monin eri tavoin myös varhaiskasvatuksessa, kouluissa, nuorisotaloilla, kerhoissa – kaikkialla, missä lasten oikeudet toteutuvat arjessa! Lapsen oikeuksien viikkoa juhlitaan tänä vuonna  teemalla ”Mulla on väliä, sulla on väliä” – jokaisella lapsella on oikeus hyvään kohteluun.

Viikko huipentuu lapsen oikeuksien päivän tapahtumaan Lohjan torilla perjantaina 19. marraskuuta.

Aamupäivällä 9.30-10.30 on ohjelmaa alle kouluikäislle lapsille ja alakoululaisille, ja iltapäivällä kello 13-14 kouluikäisille ja nuorille.

Tutustu ohjelmaan tästä:

AAMUPÄIVÄ

9.30 Lasten ääni -räppi, Juha Koivuporras

9.45 Taikuri Bluffo tekee taikoja ja musisoi yhdessä kaupunginorkesterista tuttujen Kimmo Leppälän ja Ilkka Jorosen kanssa

10.00 Professori TikTak ja aikakone vierailulla Lohjan teatterilta

10.15 Lohjan Liikuntakeskuksen Taika-Pingviini tanssittaa lapsia 

ILTAPÄIVÄ

13.00 Laurentius-koulun 1.- ja 4. -luokkalaisten puhe lapsen oikeuksista ja “Lapsella on oikeus” – tanssi

13.15 Musiikkia maailmalta! Pedro Aibéo ja Kimmo Leppälä, Ilkka Joronen

13.30 Lasten ja nuorten näkemyksiä ideaseinän annista, Nuorisovaltuustosta Hilla Laukka ja Joel Kronqvist

13.45 Tiktok-tanssi, Timea Hyökki 

Ohjelma on lapsia ja nuoria osallistavaa. Luvassa liikuttavaa musiikkia, tanssia, ajatuksia lapsen oikeuksista sekä ideaseinän annin avausta

Tapahtumaa voi seurata myös Youtubesta Lohjan kaupungin kanavalta

Muita tapahtumia viikon varrella:

 • Nuorisotyöpaja Tuuma juhlistaa lapsen oikeuksien viikkoa jakamalla kierrätyskeskuksessa käyville lapsiasiakkaille yhden valinnaisen pehmolelun keskiviikkona 17.11.2021.
 • Lohjan avoin varhaiskasvatus järjestää lasten oikeuksien päivän temppuradan Tennarissa perjantaina 19.11. kello 11-13. Osoite Rantapuisto 45. 
 • Lapsen oikeuksien viikon tapahtumat seurakunnassa
 • Lapsen oikeuksien viikon tapahtumat nuokkarilla

 

Lapsiystävällinen kunta kahdessa minuutissa:

Lapsiystävällinen kunta yhdessä minuutissa:

Unicefin valtakunnalliset Lapsiystävällisen kunnan verkkosivut sisältävät paljon materiaalia niin virkamiehille, päättäjille kuin kuntalaisille.

14.9.2021 Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Suomen UNICEF on myöntänyt Lohjalle kaupungille toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.  Ensimmäisen tunnustuksen Lohja sai vuonna 2018. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis,  vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä. Lohjalle nyt myönnettävä  tunnustus on voimassa neljä vuotta.   

Lohjan kaupunki haluaa edistää lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten  arjessa ja kunnan hallinnossa.  YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa lapselle erityiset oikeudet,  joita millään muulla ihmisryhmällä ei ole. 

Kuntalaisille avataan tunnustuksen julkistamisen yhteydessä Lohjan kaupungin kotisivuille  ideaseinä, joka haastaa lohjalaiset lapset, nuoret ja aikuiset mukaan suunnittelemaan ja  ideoimaan, millä tavalla voimme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia Lohjalla. Ideaseinää  hyödynnetään laajasti syksyn aikana järjestettävissä tapahtumissa ja Lohjan lapsiystävällisyyden  nykytilan kartoituksessa.  

Kuntalaisille ja päättäjille järjestetään 27.10.2021 kello 17-19 yhteinen tilaisuus, jossa tehdään  näkyväksi, millä tavalla Lohjalla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja kuullaan ideoita  lapsiystävällisyyden edistämiseksi tulevaisuudessa. 

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevälle ja toimivalle henkilöstölle ja esihenkilöstölle toteutetaan Lapsiystävällinen Lohja-messut 13.-14. lokakuuta kello 14-18. 

Lasten ja nuorten ääni kuullaan ja heidän osallisuus oman hyvinvointinsa edistämiseksi toteutuu  ensisijaisesti luonnollisissa arjen ympäristöissä – varhaiskasvatuksessa, kouluissa, vapaa ajantoiminnan puitteissa, somessa. Erityisesti huomioidaan toimintarajoitteiset,  maahanmuuttajataustaiset, kodin ulkopuolelle sijoitetut ja muut ryhmät, joiden ääni halutaan  tuoda kuuluviin vahvemmin. Lapsen oikeuksien viikon 15.-21.11.2021 tavoitteena on edistää YK:n  lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Viikon aikana  Lohjalla järjestetään keskustelutilaisuuksia lapsille ja nuorille.

Lapsen oikeuksien päivän tapahtumana järjestetään 19.11. 2021 kaikille yhteinen seminaari – kuntalaisille, päättäjille, virkamiehille, lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ja toimiville, kaikille lasten ja nuorten  hyvinvoinnista kiinnostuneille. Seminaariin kootaan tietoa Lohjan lapsiystävällisyyden nykytilasta  sekä kuntalaisten näkemyksiä kehittämistarpeista mm. ideaseinän tuottamaa tietoa  hyödyntämällä.  

Lohja on Lapsiystävällinen kunta-tunnustuksen myötä sitoutunut jatkamaan lapsiystävällisyyden  kehittämistä. Nykytilan kartoituksella selvitämme kuntamme lapsenoikeustilanteen ja sen pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma tunnustuksen 4-vuotiskaudelle, vuoteen 2025 saakka.  Toimintasuunnitelma sisältää Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet. 

Tammikuussa 2022 järjestetään päättäjille yhteinen tilaisuus.

www.lapsiystavallinenkunta.fi

13.9.2021 Kaikkien lasten kunta -webinaari tulossa

Webinaarin mainos. Kaikkien lasten kunta -webinaari 28.9. klo 15-16

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: https://www.lskl.fi/tapahtumat/webinaari-kaikkien-lasten-kunta/

2.9.2021 Meillä ei ole Suomessa varaa kadottaa näkyvistä yhtään lasta tai nuorta

Nuoria katsomassa kohti kameraa. Unicefin näkyviin -kampanjan mainos.Lohjan kunta tukee UNICEFin #näkyviin kampanjaa!

#näkyviin @unicef_finland

Näkyviin -kampanjan tavoitteena on tuoda lasten ja nuorten oma ääni esille ja nostaa heidän asiansa yhteiseksi puheenaiheeksi koko Suomessa. Unicef teetti nuorille kyselyn siitä, että mitä on hyvän elämän ja arjen ainekset ja mihin asioihin he toivoisivat kuntapäättäjiltä muutosta. Joka kolmas UNICEFin kyselyyn vastannut nuori kokee, ettei hyvästä tulevaisuudesta ole helppo unelmoida. Puolet kyselyyn vastanneista nuorista kertoo, että koronatilanne on lisännyt huolta tulevaisuudesta. Kiusaaminen, syrjintä ja mielenterveyspalvelujen riittämättömyys heikentävät nuorten hyvinvointia. Nuoret kokevat jäävänsä näkymättömiin, kun kunnissa tehdään heitä koskevia päätöksiä. Suuri osa lasten ja nuorten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. Meillä ei ole varaa kadottaa näkyvistä yhtään lasta ja nuorta!

 

Kyselyyn saatiin yli tuhat vastausta, joiden perusteella luotiin kunnanvaltuutetuille kahdeksan kohdan lista asioista, johon nuoret toivovat muutosta. Kampanjassa haastetaan valtuutettuja valitsemaan listalta kolme asiaa, joita he yhdessä muiden kanssa sitoutuvat edistämään kunnissaan ja aktivoidaan myös kuntalaisia – nuoria ja aikuisia – mukaan kampanjaan.

Tehdään yhdessä lasten ja nuorten asiat näkyviksi.

 

Osallistu kampanjaan: www.unicef.fi/nakyviin

 

08/2021 HUOM. KAIKKI VUONNA 2021 SYNTYVÄT LOHJALAISLAPSET PERHEINEEN, UUTISIA LOHJAN KAUPUNGINORKESTERILTA

KUMMILAPSIKONSERTIT

Vauva istuu ja katsoo yläpuolellaan olevaa valkoista ilmapalloa.Lohjan kaupunginorkesteri kutsuu yhteistyössä Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston kanssakummilapsikseen kaikki vuonna 2021 syntyvät lohjalaislapset perheineen. Kummilapsitoiminnan tavoitteena on herättää rakkaus musiikkiin ja soittamiseen, tarjota perheille yhteinen kokemus sekä tukea lapsen kasvua ja kehitystä musiikin keinoin.

Ensimmäisenä vuonna kummilapset kutsutaan Laurentius-salin lavalle, jossa Länsi-Uudenmaanmusiikkiopiston muskariopettajat Pirita Mikkonen ja Jenny Backman-Pråhl johdattavat lapset musiikin maailmaan yhdessä Lohjan kaupunginorkesterin muusikoiden kanssa. Konsertissa lauletaan, leikitään, kuunnellaan ja liikutaan sekä tutustutaan myös kummilapsien tulevaan maskottiin Omppu-Nalleen, joka kulkee mukana koko kummilapsiajan.

Kummilapsitoiminta jatkuu vuoteen 2024 saakka. Jatkossa kummilapset kutsutaan kaksi kertaa vuodessa Lohjan kaupunginorkesterin tapahtumiin yhdessä Omppu-Nallen ja kaupunginorkesterin muusikoiden kanssa. Osallistuminen konsertteihin on perheille maksutonta.

Ensimmäiset kummilapsikonsertit järjestetään Laurentius-salissa keskiviikkona 13.10.torstaina 14.10. ja perjantaina 15.10. kunakin päivänä klo 10, 11 ja 12.Konsertin kesto on n. 30 min. Konsertit juonnetaan sekä suomen että ruotsinkielellä.

Ilmoittautuminen kummilapseksi:
Kummilapseksi ilmoittaudutaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen orkesteri@lohja.fi
Laita otsikoksi Kummilapsi ilmoittautuminen ja viestiin yhteystiedot: Lapsen nimi, huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, sekä kuinka monta perheestä osallistuu. Kummilapsitapahtumista lähetetään sähköpostia ja ilmoittautumispyyntö hyvissä ajoin ennen tapahtumia.

 

05/2021 Valtuustoaloite selvityksestä resurssien lisäämiseen
Lapsiystävällinen kunta-koordinaatiotyöhön

05/2020 Lohjalle ei myönnetty toista Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta

– tunnustuksen uusiminen kuitenkin mahdollista

Lohjan kaupunki on ollut mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta –ohjelmassa vuodesta 2016 ja sai lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen vuonna 2018. Lohjan kaupunki asetti vuosille 2018-2020 Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyölle kunnianhimoiset, rakenteellisiin ja pitkäkestoisiin muutoksiin tähtäävät tavoitteet. Lohjan Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman päätavoitteina Lohjalla olivat

1) lapsia koskevissa päätöksissä ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu sekä

2) lapsia ja nuoria koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa.

Lisäksi Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön painopisteeksi oli kirjattu lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen, lasten osallisuuden kehittäminen sekä haavoittuvassa asemassa olevien lasten tilanteen huomiointi yhä paremmin.

Tavoitteiden toteutumista arvioitiin arviointitapaamisessa toukokuussa 2020. Tapaamisessa käytiin läpi Lohjan Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelma, tavoitteet sekä koonti kuluneen kauden (2018–20) toteutuneesta toiminnasta ja tuloksista. UNICEFin edustajat tarkastelivat tavoitteita ja toimintaa mallin tavoitteiden ja tunnustuksen myöntämisen kriteerien näkökulmasta. Lohjan asettamat tavoitteet olivat laajat, ja toteutuessaan olisi vahvistanut vahvasti lapsenoikeusperustaisuutta erityisesti kunnan hallinnossa ja päätöksenteossa.

Lohjan kaupunki ei kuitenkaan tällä kertaa yltänyt tavoitteisiin. Suomen UNICEF ei voi tässä vaiheessa myöntää Lohjan kaupungille toista Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta.

Lohjalla on tehty paljon hyvää työtä, josta Unicefkin antoi kiitosta. UNICEF kiittää koordinaattoria ja koordinaatioryhmää aktiivisuudesta sekä hyvästä tahtotilasta nivoa Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä entistä vahvemmin osaksi kunnan strategista kehittämistä ja toimialojen arkea. Työstä välittyy myös reflektoiva ote; työssä nähdään niin onnistumisia kuin niitä teemoja ja toimintakäytäntöjä, joissa Lohjalla on edelleen kehitettävää.

Tunnustuksen uusiminen on kuitenkin mahdollista jälleen vuonna 2021. Tunnustuksen uusiminen edellyttää Lohjan kaupungilta UNICEFin ehdottamaan jatkotoimintaprosessiin sitoutumista. Lohjan kaupungin Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän ja kaupungin johtoryhmän tulee käydä keskustelua kehittämistyön jatkosta. Lohjan tulee lisätä koordinointiin tarvittavia resursseja ja sitoutua tavoitteiden toteuttamiseen uusiakseen lapsiystävällinen kuntatunnustuksensa.

 

 

 

Pääsihteerin videotervehdys

 

Lohja on ansainnut tunnustuksen, koska on parantanut lasten oikeuksia ja ottanut huomioon lapsinäkökulman kunnan kehittämisessä. Lohjan lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen eteen tehty työ lähti liikkeelle Birgit Aittakummun valtuustoaloitteesta 2014. Vuonna 2016 Lohja pääsi mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta – ohjelmaan, jossa tavoitteena on mm. lisätä tietoisuutta lasten oikeuksista, huomioida lapsen edun ensisijaisuus päätöksenteossa ja lisätä lasten kuulemista ja osallisuutta.

Lohjalla lasten ja nuorten osallisuus on painopisteenä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, jossa lapset saavat eri tavoin vaikuttaa oman arkensa toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lohjalla pidetään tärkeänä oppilaskuntien, nuoriso- ja varttivaltuuston toimintaa ja heidän aloitteistaan on tullut esimerkiksi salaattibaari lukiolle ja hidaste koulun eteen turvallisuutta lisäämään. Lohjan kaupungin työntekijöiden tietoisuutta lasten oikeuksista on lisätty pitämällä koulutustilaisuuksia aiheesta. Lapset ovat saaneet olla mukana suunnittelemassa esimerkiksi Routionmäen kirjaston valikoimaa ja Metsolan koulun lähiliikuntapaikkaa.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa korostetaan, että lasten eteen tehtävä työ ei lopu koskaan. Lohja on aloittanut ja sitoutunut jatkamaan tästä eteenpäin suunnitelmallista lasten oikeuksien eteen tehtävää työtä.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFIN kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Mallissa kunta sitoutuu edistämään lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Mallissa on tällä hetkellä mukana 15 suomalaista kuntaa.

 • UNICEFin mallissa kehitetään koko kuntaa: päätöksenteon valmistelua, hallintoa sekä lasten ja perheiden palveluita ja tukea.
 • Kehittäjiä ovat luottamushenkilöt, valmistelevat viranhaltijat ja lasten ja perheiden parissa toimivat – sekä lapset ja nuoret itse.
 • Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen hakea UNICEFilta Lapsiystävällinen kunta –tunnustusta marraskuussa 2014.
 • Toukokuussa 2015 kaupungin hallitus päätti, että Lohja hakee mukaan Lapsiystävällinen kunta ohjelmaan.
 • Koordinaatioryhmä eri toimialoilta yhdessä Unicefin edustajan kanssa kokoontui ensimmäisen kerran huhtikuussa 2016.
 • Alkukartoituksen jälkeen koordinaatioryhmä valitsi rakennuspalikan 3 ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi.
 • Lohja sai tunnustuksen tammikuussa 2018
 • UNICEFin tunnustus ei ole palkinto valmiista työstä vaan kiitos joka velvoittaa jatkamaan.

Lehdistötiedotteita lapsiystävällisestä kunnasta:

Yhteystiedot