Kaupunki ja hallinto

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta

Mikä on lapsiystävällinen kunta?

YK:n lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan Suomessa vuonna 1991. Sopimus takaa jokaiselle lapselle oikeuden elämään ja kehittymiseen, yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen sekä lapsen edun ensisijaiseen huomiointiin.

Lapsiystävällisessä kunnassa

  • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
  • jokainen lapsi saa elää turvassa
  • jokainen lapsi saa harrastaa
  • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
  • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
  • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa

Lapsiystävällinen kunta kahdessa minuutissa:

Lapsiystävällinen kunta yhdessä minuutissa:

Lapsiystävällisen Lohjan askeleet

Suomen Unicef myönsi Lohjalle ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta-tunnustuksen vuonna 2018.

Lohja sai toisen Lapsiystävällinen kunta-tunnustuksen syyskuussa 2021 ja ryhtyi kartoitukseen lapsiystävällisyyden nykytilasta Suomen Unicefin mallin mukaisilla mittareilla. Nykytilan kartoituksessa kuultiin lasten näkemyksiä.

Lapsiystävällinen kunta- toimintasuunnitelma laaditaan vuosille 2023-2025 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman yhteyteen. Kehittämiskohteet on valittu kartoituksen perusteella.

Seurantatapaamisissa kunta ja UNICEF tarkastelevat yhdessä kehittämistyön etenemistä. Työ jatkuu edelleen ja tunnustusta haetaan neljän vuoden välein.

 

Unicefin valtakunnalliset Lapsiystävällisen kunnan verkkosivut sisältävät paljon materiaalia niin virkamiehille, päättäjille kuin kuntalaisille.

Lehdistötiedotteita lapsiystävällisestä kunnasta:

Yhteystiedot

  • Lapsiystävällisen kunnan koordinaatioryhmän puheenjohtaja Anu Koivumäki, palvelupäällikkö (Anu.Koivumaki@lohja.fi)
  • Lapsiystävällisen kunnan koordinaattori Maarit Lindman, erityisasiantuntija (maarit.lindman@lohja.fi)