Ympäristö ja luonto

Kunnallisen ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluvat monissa laeissa määritellyt lupa- ja valvontaviranomaistehtävät yhdessä eri viranomaistahojen kanssa sekä mm. ympäristönsuojelun yleinen edistäminen ja ympäristönsuojelua koskevasta valistuksesta ja tiedottamisesta huolehtiminen omalta osaltaan.

Rakennettua ympäristöä valvotaan osittain yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa.

Voit antaa palautetta ja ottaa yhteyttä ympäristönsuojeluun tämän järjestelmän kautta. Merkitsethän asian mahdollisen sijaintipaikan huolellisesti kartalle. Voit liittää mukaan myös valokuvia. Jätäthän yhteystietosi, ympäristönsuojelusta otetaan sinuun tarvittaessa yhteyttä lisätietojen saamiseksi.

Virallista vireille tuloa edellyttävät asiat hoidetaan kaupungin kirjaamon kautta. Tämän palautejärjestelmän kautta ei lähetetä esimerkiksi ympäristölupahakemuksia, ilmoituksia tai naapurin kuulemiseen liittyviä huomautuksia eikä muitakaan virallisia (lupa- tai ilmoitusmenettelyyn kuuluvia) kuulemisia, mielipiteitä ja muistutuksia. Tämän järjestelmän kautta ei myöskään esim. anneta tai tehdä oikaisuvaatimuksia päätöksistä. Tätä kautta ei voi tehdä myöskään virallista aloitetta.

Katso myös nämä:

Kiireellisissä asioissa ottakaa yhteyttä ympäristösuojelun työntekijöihin vaihteen kautta, p. 019 3690

Linkit palautteenantoon:

ILMANLAATU, MELU JA TÄRINÄ

ROSKAANTUMINEN

LUONTO JA VESIENSUOJELU

MUUT YMPÄRISTÖASIAT