Rakennettu ympäristö

Rakennusvalvontaviranomaisen yhtenä tehtävä on luvattoman rakentamisen ja rakennetun ympäristön hoidon valvonta MRL 166-170 §§ mukaisesti. Rakennetun ympäristön valvonnassa painopistealueina ovat rakennusten turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisä ympäristö.

Tämän palvelun kautta voit antaa palautetta valvonnan onnistumisesta koskien vaaraksi olevia huonokuntoisia rakennuksista, luvatonta rakentamista ja rakennetun ympäristön kuntoa.

Kaupungin kotisivuilta löytyy lisää tietoa kohdasta Rakennetun ympäristön valvonta mm. siitä, mitkä asiat kuuluvat rakennusvalvonnan toimivaltaan.

Tämä on palautekanava vain alla mainittujen asioiden osalta. Rakentamiseen liittyvät tiedustelut ja lupa-asiat hoidetaan www.lupapiste.fi –palvelun kautta. Muut virallista vireille tuloa edellyttävät asiat hoidetaan kaupungin kirjaamon kautta. Tämän palautepalvelun kautta ei siis esim. anneta naapurin kuulemiseen liittyviä huomautuksia tai tehdä oikaisuvaatimuksia päätöksistä.

HYLÄTTY TAI VAARALLINEN RAKENNUS

LUVATON RAKENTAMINEN

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KUNTO