Päätöksenteko ja hallinto

Tässä kohdassa voit antaa palautetta kaupungin päätöksentekomenettelyyn ja hallinnon eri osa-alueisiin liittyen. Voit myös kysyä asioiden valmistelusta, aikatauluista, sekä toimialojen päätöksentekomenettelystä. Tällä tavoin saat etupainotteisesti tietoja sinua koskevista ja kiinnostavista asiakokonaisuuksista.