Kadut ja liikennealueet

Palautetta voi antaa Lohjan kaupungin ylläpitämien katujen ja liikennealueiden kunnossapidosta.

Yleisistä teistä voi antaa palautetta Uudenmaan ELY-keskukselle. Lisätietoja saat Liikenteen asiakaspalvelun sivuilta. Tienkäyttäjän linjan puh.nro   0200 2100 (24 h/vuorokaudessa).

Liikenteen asiakaspalvelukeskuksen sähköposti liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi.

Yksityisteitä koskeva palaute annetaan suoraan kullekin tiehoitokunnalle.

Tien ylläpitäjästä saa tietoa Lohjan karttapalvelusta osoitteessa https://karttapalvelu.lohja.fi/.

 

KATUJEN PÄÄLLYSTYS

KATUVALAISTUS

KESÄ- JA TALVIKUNNOSSAPITO

KÄYNNISSÄ OLEVAT RAKENNUSHANKKEET

LIIKENNEMERKIT JA OPASTEET

LIIKENNESUUNNITELMAT

LIIKENNETURVALLISUUS

LIIKENNEVALOT

PYSÄKÖINTI

ROMUAJONEUVOT

TIENVIITAT JA KATUKYLTIT

VESIHUOLLON RAKENNUSHANKKEET