Kaavoitus

Lohjalla vireillä olevat kaavat ovat nähtävillä karttapalvelussa. Kaavoitus etenee kaavoitusohjelman mukaisesti. Voimassa olevat kaavat määräyksineen ovat katsotavissa karttapalvelussa. Jos haluaat tietä, mitä tai miten paljon saa tonttille rakentaa, ota yhteyttä Lohjan rakennusvalvontaan lupapiste.fi – palvelun kautta.

Voit antaa palautetta kaavoitukselle tämän palautejärjestelmän kautta esimerkiksi , kun:

– voimassa oleva asemakaava ei mielestäsi vastaa nykyistä maankäyttöä tai käyttötarvetta

– jollekin alueelle pitäisi mielestäsi laatia uusi asemakaava

– haluaisit jollekin alueelle  uutta käyttöä (esim. tontteja tai puiston) tai lisää tilaa nykyiselle käytölle

– jonkin alueen ympäristöä pitäisi mielestäsi säilyttää

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavaprosessiin liittyvät viralliset mielipiteet ja muistutukset on aina toimitettava kaupungille kunkin kaavan kuulutuksessa olevien ohjeiden mukaisesti.  Palautejärjestelmän viesti ei korvaa kaavaprosessin mielipidettä tai muistutusta.