Lohjan kaupungin myyntilaskut

Lohjan kaupunki tarjoaa mahdollisuuden kuluttajan e-laskuun ja yritysten väliseen verkkolaskutukseen kaikissa Lohjan kaupungin laskutuksissa.

Kuluttajan e-lasku on pankkien kehittämä, kuluttajille tarkoitettu lasku, jonka laskuttaja toimittaa sähköisesti suoraan vastaanottajan verkkopankkiin. Kuluttaja tekee omassa verkkopankissa e-laskusopimuksen ja pankki välittää tiedon laskuttajalle. Lohjan kaupungin laskujen lähettämisen hoitaa Lowell Oy.

Yritys, joka haluaa Lohjan kaupungilta verkkolaskun toimittaa sähköpostilla yrityksen verkkolaskutusosoitteen ja välittäjätunnuksen sähköpostiosoitteeseen laskutus(a)lohja.fi tai kirjeitse osoitteeseen Lohjan kaupunki/laskentakeskus, PL 71, 08101 Lohja.

Lohjan kaupungin laskulajit:

Lohjan kaupunki Laskutus

Lohjan kaupunki Musiikkiopisto

Lohjan kaupunki Hiiden Opisto

Lohjan kaupunki Vesi- ja jätevesimaksut

Lisätietoja kuluttajan e-laskusta saa oman pankin verkkopankista ja pankin asiakaspalveluneuvonnasta tai internetistä esim. www.e-lasku.info .

Yhteystiedot:
Lohjan kaupunki, laskentakeskus
laskutus(a)lohja.fi

Lowell Oy, asiakaspalvelu
Puh. 010 2700 390 ark. 8-20, la 10-15
laskutus(a)lowell.com

Lojo stad erbjuder konsumenterna möjlighet till e-faktura och nätfakturering mellan företag i all Lojo stads fakturering.

Konsumentens e-faktura är en faktura som bankerna utvecklat för konsumenternas bruk. Faktureraren skickar fakturan elektroniskt direkt till mottagarens nätbank. Konsumenten ingår avtal om e-faktura med sin egen nätbank och banken förmedlar informationen till faktureraren. Lojo stads fak-turor skickas ut av Lowell Oy.

Ett företag som vill ha nätfaktura av Lojo stad ska skicka företagets nätfakturaadress och förmed-lingskod till e-postadressen laskutus(a)lohja.fi eller per brev på adressen Lojo stad/redovisningstjänster, PB 71, 08101 LOJO.

Lojo stads fakturaslag:

Lojo stad Fakturering

Lojo stad Musikinstitutet

Lojo stad Hiiden Opisto

Lojo stad Vatten- och avloppsavgifter

Mera information om konsumentens e-faktura får man hos sin egen nätbank och bankens kundservice eller på Internet t.ex. www.e-lasku.info (på finska).

Kontaktinformation:
Lojo stad, redovisningstjänster
laskutus(a)lohja.fi

Lowell Oy, kundservice
Tfn 010 2700 390 vard. 8–20, lö 10–15
laskutus(a)lowell.com