Ajankohtaista Ympäristöterveys

 

TIEDOTE TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUVAN HALTIJOILLE

Lohjan vetovoimalautakunnan ympäristöterveysjaosto on 28.11.2018 § 36 päättänyt, että tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä tukkumyyntipaikkojen vuosittainen valvontamaksu on uuden taksan mukaan 500 euroa myyntipistettä kohden. Mikäli myyntipisteessä on myynnissä sekä tupakkatuotteita että nikotiininesteitä, on valvontamaksu kaksinkertainen.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien maksujen määräytymispäivä on jatkossa 1. päivä tammikuuta. Vuoden 2019 maksu määräytyy 1.4.2019 olevan tilanteen mukaan.

Valvontamaksun periminen lopetetaan elinkeinonharjoittajan ilmoitettua Lohjan ympäristöterveyspalveluille toiminnan lopettamisesta. Lupamaksun luonteesta johtuen lupamaksua ei palauteta toiminnan päättyessä.

 

Evira on muuttunut Ruokavirastoksi 1.1.2019 alkaen, sivuillamme olevat Eviran linkit ovat päivityksen alla.

Elintarvikehuoneiston perustamisesta lisätietoa:

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/