Lohjan seudun ympäristöklusteri

Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa puhtaan ja viihtyisän ympäristön säilymistä ja kehittymistä alueella.Ympäristöklusterin esittely

Lohjan seudun ympäristöklusteri on alueen yritysten, kuntien ja yhteisöjen perustama yhteistyö- ja oppimisverkosto, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää jäsentensä toimintaa, lisätä jäsentensä henkilöstön osaamista sekä kehittää viestintää ja jäsenten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Tätä tehtävää toteutetaan järjestämällä koulutusta, työpajoja, johdon foorumeita ja tapahtumia niillä kehittämisalueilla, joissa useammalla organisaatiolla löytyy yhteisiä tarpeita. Aiheet voivat liittyä laajasti jäsenten toiminnan kehittämiseen esim. henkilöstön ja organisaation kehittämiseen sekä laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden kehittämiseen. Jäsenistön tarpeen mukaan otetaan esille myös muita yhteistyössä toteutettavia kehittämiskohteita ja tarpeita.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Klusterin koordinaattorina toimii LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hankepäällikkö Piritta Ekroth: piritta.ekroth(at)luvy.fi.

Ympäristöklusterin toiminta

Ympäristöklusterin jäsenet

Jäsenkokouksen päätöksellä ympäristöklusterin toimintaan voidaan ottaa tietyin väliajoin uusia jäseniä. Jäseniksi voidaan ottaa yrityksiä, kuntia sekä klusterin toimintaa lähellä olevia yhteisöjä tai koulutusorganisaatioita. Jäsenkokous päättää jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta.

Jäsenmaksut vahvistetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Kuntien jäsenmaksut määräytyvät asukas-luvun mukaan. Mikäli jäseneksi liittymisen ajankohtana kalenterivuotta on kulunut yli 6 kuukautta, jäseneltä peritään puolet toimintavuoden jäsenmaksusta.

Ympäristöklusterin asioista päättää jäsenkokous, joka koostuu mukana olevien tahojen edustajista.

Lisätiedot

Piritta Ekroth
hankepäällikkö
LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
piritta.ekroth(at)luvy.fi