Hinku-toimet 2019

Lohjan kaupungin Hinku-toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi voi tutustua vuosikellon 2019 avulla.


Vuosikelloon on koottu alkuvuodesta 2019 tiedossa olleet Hinku-toimet sekä erilaisia teempäiviä ja -viikkoja, joihin Lohjan kaupunki osallistuu.

Yksittäisten Hinku-toimien ja projektien lisäksi Hinku-hanke otetaan huomioon erilaisissa kaupungin jatkuvissa toiminnoissa kuten kaavoituksessa.

Hinku-vuosikello 2019 (pdf)