Liittyminen vesijohto- ja viemäriverkostoon

Asiakas hakee sitovalla hakemuksella liittymistä vesi- ja viemärilaitoksen liittyjäksi. Hakemuksen voi perua ennen sopimuksen tekoa vain kirjallisesti.
Hakemuslomake löytyy tästä, tai sen voi tilata vesilaitos.asiakaspalvelu (a) lohja.fi, tai noutaa Lohjan asiakaspalvelukeskuksesta, Karstuntie 4, 08100 Lohja.

Kiinteistön liittyessä vesihuoltopalvelujen piiriin tehdään liittymissopimus ja käyttösopimus Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen kanssa. Vesihuoltolain mukaan asiakkaan ja vesilaitoksen välillä noudatetaan vesisopimusta, sopimusehtoja sekä vesihuollon yleisiä toimitusehtoja.

Liittymismahdollisuuden ja -kohdan selvittämiseksi Lohjan teknisen toimen kunnallistekniikka laatii liitoslausunnon kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmia ja verkostoon liittymistä varten.  Liitoslausunto on maksullinen (65 €/lausunto). Liitoslausuntoon liittyvän hakemuksen voi tilata asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi tai Lohjan asiakaspalvelukeskuksesta, Karstuntie 4, 08100 Lohja.

Vesimittarin asennus tilataan Lohjan vesi- ja viemärilaitokselta toimistosihteeri 019 369 4416, puh. aika arkisin klo 9.00 – 11.00.
Mittariasennuksen tilaus tulee tehdä noin viikkoa ennen työn suorittamiseta. Asennukseen kuuluu ainoastaan mittari, huolehdithan, että mittarin sijoituskohdassa on valmiina telineet ja muut tarvittavat.
Liitostyön tilauksen edellytyksenä on allekirjoitettu liittymishakemus ja liitoskohta selvitetty (kunnallistekniikan liitoslausunto).

Vesi- ja viemärilaitos tekee tonttivesijohdon asennuksen yleiseen vesijohtoon, vesimittarin asennuksen sekä tonttiviemäriliitokset yleisiin viemäreihin toimitusehtojen mukaisesti tontin rajalla olevaan liitoskohtaan. Vesimittarin saa asentaa ja irrottaa vain vesi- ja viemärilaitoksen asentaja. Tontin rajalla olevan vesijohtoliittymän venttiilin saa asentaa ja kiinnittää urakoitsija. Ennen liitoskohdan peittämistä liitos on tarkistettava kaupungin toimesta. Tarkistuksen suorittaa ensisijaisesti: LVI-tarkastaja Matti Napari puh. 044 374 1394. Hänen poissaollessaan käyttöpäällikkö puh. 0500 475 078.

Liittymismaksu peritään asiakkaan liittyessä vesijohto- ja/tai viemäriverkostoon tai sadevesiverkostoon. Liittymismaksu laskutetaan erillisten laskentaperusteiden mukaisesti. Maksu riippuu pääasiassa tontin rakennusoikeudesta ja asemakaavan ulkopuolisella alueella rakennettavasta kerrosalasta. Liittymismaksu laskutetaan, kun liittymissopimus on tehty. Maksuun ei lisätä arvonlisäveroa.

Rakennuksen laajennuksen tai lisärakentamisen yhteydessä liittymismaksu laskutetaan taksan mukaisesti, kun laajennus on yli 20 % aiemmin laskutetusta liittymismaksuperusteesta. Laajennukseen liittyvä lisämaksu voi olla myös arvonlisäverollinen riippuen varsinaisen liittymän luonteesta.

Kun asiakas on liittynyt vesihuoltoverkostoon ja vesimittari on asennettu, vesi- ja viemärilaitos aloittaa kulutuksen laskuttamisen. Kulutuksen laskutuksen aloittamista varten asiakas ilmoittaa vesi- ja viemärilaitokselle laskutusosoitteen ja asukkaiden lukumäärän, jonka perusteella kulutus arvioidaan. Ilmoituksen voi tehdä tästä (yksityis henkilö), (yritys) tai vesilaitos.asiakaspalvelu(a)lohja.fi tai 019 369 4416 / 019 369 4426, puh. aika arkisin klo 9.00 – 11.00.

Kiinteistön omistajan vaihtuessa vesi ja/tai viemärisopimus siirretään Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen toimesta uuden omistajan nimiin. Tieto omistajavaihdoksista tulee ilmoittaa joko tästä (yksityis henkilö), (yritys) tai sähköpostilla vesilaitos.asiakaspalvelu(a)lohja.fi. Ilmoitus tulee tehdä myös vuokralaisen muutoksesta, silloin kun vuokralainen vastaa vesi- ja viemärilaitoksen kulutuksen laskuista.