Laskutusrytmi

Arviolaskutus

Arviolasku lähetetään noin 3 kuukauden välein vuoden alusta lukien. Vanhoilla kuluttajilla arvio perustuu aina aiempaan kulutukseen. Uusien liittyjien ja kuluttajien laskutettava kulutus arvioidaan aluksi henkilöluvun mukaan.

Tasauslaskutus

Tasauslaskussa laskutetaan veden kulutus ja jätevesimaksu edellisestä lukemasta uuteen lukemaan huomioon ottaen jo maksetut arviot. Vesimittarin lukeman ilmoittamista varten lähetetään vuosittain itseluentakortti. Kortissa on ilmoitettu käyttöpaikka ja mittarinumero. Katso lisätietoja lukeman ilmoittamisesta kohdasta Vesimittarin luenta.

Arviona perityn summan ollessa suurempi kuin tasauslasku, siirtyy alle 500 euron hyvitys seuraavalle laskulle ja suuremmat hyvitykset suoritetaan kuluttajalle. Tasauslaskussa on mukana myös kyseisen laskutuskauden lopun arvio.

Laskujen maksukehotukset ja perintä

Lohjan  kaupunki on kilpailuttanut ja ulkoistanut suoritusten seurannan ja saatavien perinnän perintätoimistolle. Laskujen perintä on Lowell  Oy:n hoidossa. Lowell Oy:n kanssa voi tarvittaessa sopia myös maksusuunnitelmista. Perintäkokonaisuuteen kuuluu myös maksukehotusten lähettäminen. Vesilaskuja koskevat maksukehotukset lähettää aina Lowell Oy. Jos laskulle ei saada suoritusta, perintätoimisto jatkaa laskujen perintää. Maksamattoman saatavan johdosta vesi voidaan vesihuoltolain mukaan sulkea.