Vuokrapellot

 

 

 

Lohjan kaupunki tarjoaa viljelymaita vuokrattavaksi tarjousten perusteella


Lohjan kaupunki tarjoaa peltoja vuokrattaviksi 1.1.2021 alkaen.
Vetovoimalautakunnan päätöksen (VEVO 19.5.2020 § 74) mukaan viljelijät saavat tämän tarjouskilpailun jälkeen vuokrata peltomaat toistaiseksi voimassa olevilla maanvuokrasopimuksilla, joiden irtisanomisajaksi tulee 6 kk. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Maanvuokrasopimuksen kesto on kuitenkin enintään 15 vuotta.
Vapaamuotoiset tarjoukset joko sähköpostilla tonttipalvelut@lohja.fi tai osoitteella Lohjan kaupunki, Kirjaamo, PL 71, 08101 Lohja. Tarjous on jätettävä ma 31.8.2020 klo 14 mennessä. Tarjouksessa pitää yksiselitteisesti ja selkeästi ilmetä vuotuinen maanvuokra €/ha. Tukioikeudellisilla pelloilla maanvuokrasta 5 % on tukioikeusvuokraa, johon lisätään voimassa oleva alv. Kaupunki luovuttaa omistamiensa tukioikeuksien hallinnan vuokraajalle vuokrakauden ajaksi.
Kaupunki varaa itselleen oikeuden päättää vuokrasopimus tai sen osa yhdyskuntarakentamiseen liittyvistä syistä. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden hylätä tarjoukset.

Tiedot peltolohkoista ja lisätietoja: www.lohja.fi/pellot tai tonttipalveluinsinööri Antti Laitakari,
puh. 044 369 4460, antti.laitakari@lohja.fi.

Nro Kiinteistötunnus Sijainti Pinta-ala ha Tuki ha Tilan nimi
(peltolohkot: kartta/ilmakuva)
1. 444-540-1-2 Nummi 0,36 0,36 Oinolan Koulupalsta
2. 444-517-1-95 Reko 2,23 2,23 Reko
3. 444-540-1-56 Nummi 2,30 2,30 Koulunpelto
4. 444-540-3-36 Oinola 2,29 2,27 Kunnanpalat
5. 444-555-7-55 Tavola 9,00 9,00 Kehitys
6. 444-517-1-95-II Reko 10,28 10,23 Reko I
7. 444-542-22-2 Pusula 1,89 1,85 Kuntala
8. 444-530-2-97 Unkila 0,50 0,50 Koulutonttu
 9. 444-530-2-98 Unkila  0,57 0,57 Peltotonttu
10. 444-511-2-34 Heikkilä 5,68 5,68 Uusitalo
11. 444-542-6-109 Pusula 4,33 0,00 Ruokosuo
12. 444-439-1-296 Paloniemi 11,65 0,00 Peltokunttu
13. 444-511-2-4 Saukkola 2,41 2,68 Pahasuo
14. 444-538-1-2 II Saukkola 0,33 0,00 Nummenpää
15. 444-542-22-2 II Pusula 4,24 0,00 Pippuri
16. 444-471-1-2 Lohilampi 1,45 0,00 Lohilampi

 

Lojo stad arrenderar ut odlingsmark på basis av anbud

Lojo stad arrenderar ut åkrar fr.o.m. 1.1.2021. Enligt ett beslut av nämnden för attraktionskraft (19.5.2020 § 74) kan jordbrukare efter detta anbudsförfarande arrendera åkermark med arrendeavtal som gäller tills vidare, vars uppsägningstid är 6 månader.  Arrendet binds till levnadskostnadsindex. Giltighetstiden för arrendeavtalet är dock högst 15 år.
Fritt formulerade anbud ska skickas antingen per e-post till tonttipalvelut@lohja.fi eller till adressen Lojo stad, Registratorskontoret, PB 71, 08101 Lojo. Anbudet ska lämnas senast mån 31.8.2020 kl. 14 . Det årliga arrendet €/hektar ska entydigt och tydligt framgå av anbudet. På åkrar med stödrättighet utgör 5 % av arrendet stödrättighetsarrende, på vilket gällande moms tillkommer. Staden överlåter innehavet av sina stödrättigheter till arrendetagaren för arrendetiden.
Staden förbehåller sig rätten att avsluta arrendeavtalet eller en del av det av orsaker som hänför sig till samhällsbyggande. Staden förbehåller sig rätten att avslå givna anbud.
För ytterligare information: www.lohja.fi/pellot eller Antti Laitakari, tel. 044 369 4460, antti.laitakari@lohja.fi.