Ventelä

Ventelän rivi/pientalotontti tarjolla ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi yhtiölle tai yksityiselle hyvin lähellä Lempolan liikekeskusta

 

VENTELÄ

 

Ventelän rinteinen rivi/pientalotontti sijaitsee Sähköttäjänmäessä. AP-rakennusoikeus on 848.k-m² (e = 0.25). Tontti on kävelymatkan päässä Lempolan kauppakeskuksesta ja vieressä on Lohjan vilkkain joukkoliikennereitti suuntina Lohjan keskusta ja Helsinki.

Tontin itäosassa istutettavan alueen osalla on paikalleen jäävän erittäin tärkeän putken putkirasite (eri kohdassa kuin asemakaava osoittaa). Tämä on ehdottoman tärkeää huomioida rakentamisessa. Mikään muu kuin täysin hallittu kaivaminen ei ole mahdollista tontin itäosassa. Asemakaavan pohjakartassa näkyvää ilmasähköjohtoa ei ole enää olemassa. Huomaa myös asemakaavassa tontin pohjoislaidassa oleva ajo-merkintä länsipuolisen tontin mahdollista tulevaa useamman asuinrakennuksen toteuttamista varten. Pohjavesialue estää maalämmön. Tontin kolme rakennusalaa ovat ohjeellisia. Huomaa myös istutettava/säilytettävä puurivi tontin eteläreunassa olemassa olevaa tehdasta vasten. Maaperä on harjun kupeen hiekkaa; kaupungilla ei ole kuitenkaan kairauspistetietoja läheltäkään. Oleva puusto kuuluu kauppaan / maanvuokraukseen.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Katso yleiset tiedot ’edelliseltä’ sivulta täällä.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen, p. 044 369 4400, tai kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen, p. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi .  Viite on Ventelän rivi/pientalotontti.

Asemakaava | Pusulan rivi/pientalotontti

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset | Pusulan rivi/pientalotontti

Pystyilmakuva

2021

 

Tonttikartta (ote) ja

ote rasitekartasta.

Pala väriasemakaavasta:

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

73-3 AP 3393 848 509 135 680 160 6784