Sammatti

Sammatin rivitalorakennuspaikka tarjolla ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi yhtiölle tai yksityiselle Sammatin palveluiden lähellä

 

Sammatin rivitalorakennuspaikka sijaitsee Kalevalantien varrella. Rakennusoikeutta on 299 k-m² (e=0.20). Rakennuspaikan eteläosa on kalliokohouma. Oleva puusto kuuluun kauppaan / maanvuokraukseen. Tälle rakennuspaikalle ei ole suoraan omia vesi- ja viemärijohtoja, mutta Tekninen toimi toteuttaa ne tilanteen mukaan. Tälle pitää vain varata oma aikansa suunnittelussa ja rakentamisessa.

Asemakaavan AR-määräyksen ja kaavoitusviranomaisen kannan vuoksi tämän rakennuspaikan rakentaminen edellyttää vähintään kolmea asuntoa rivitalona. Vähempi asuntojen määrä edellyttää kaavoitusviranomaisen erillistä poikkeamista.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Katso yleiset tiedot ’edelliseltä’ sivulta täällä.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen, p. 044 369 4400, tai kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen, p. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi .  Viite on Sammatin rivitalorakennuspaikka.

Saukkolan rivitalorakennuspaikkaSaukkolan rivitalorakennuspaikka

2016

 

Ote toimituskartasta.

Pala väriasemakaavasta:

Kortteli –
rakennuspaikka

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

10-2 [osa] AR 1496 299 179 29 920 20 1496