Routio

 

 

 

 

 

Routio sijaitsee kaupungin keskustasta Sammatin suuntaan.

Kylätontin alue on loivasti länteen päin viettävää vanhaa peltorinnettä, Routjoen alue on kallioista sekapuumetsää ja Vanhan Roution alue on vanhaa asustusaluetta, jolla sijaitsee yksittäisiä pientalotontteja.

Etäisyys kaupungin keskustasta alueelle on n. 4 km. Valtatie 1 moottoriliikennetielle on hyvät yhteydet sekä Helsingin että Turun suuntaan Karnaisten liittymän kautta. Julkisen koulu- ja työmatkaliikenteen yhteydet Routiolta Lohjan keskustaan ovat hyvät ja asiointiliikenteen yhteydet tyydyttävät. Ilta- ja viikonloppuyhteyksiä on vähän. Routiolta on kevyen liikenteen yhteydet sekä keskustaan että Paloniemen suuntaan.

Roution palveluita ovat mm. peruskoulun ala-aste ja päiväkoti. Taajaman kaupallisia palveluja on elintarvikekauppa ja ravintola.

Rakennusoikeus on Kylätontin alueella 0,25 ja Routjoen alueella 0,20 . Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Kunnallistekniikka on valmiina.

Lohjanjärven veden laadusta on havaintoja muutaman sadan metrin päässä olevan uimarannan kohdalta, jossa uimaveden laatu on viime vuosina ollut hyvä.

Lisätietoja: tonttipalveluinsinööri Antti Laitakari puh. 044 369 4460,
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi

ROUTJOEN ALUE

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tonttijakokartat: Kortteli 680          Kortteli 683        Kortteli 684        Kortteli 685       Kortteli 712

Tontit joiden alueelle on perustettu rasitealue: Rasitetoimituskartat
Korttelin 684 tonttien 8 ja 9 alueelle ei perusteta asemakaavan mukaista viemärirasitetta

Maaperätietoa:
Pohjatutkimusasemapiirros.pdf        Perustamisolosuhdelausunto.pdf

Kairauspisteiden leikkauskuvat: Leikkaukset A-A, B-B ja C-C    Leikkaukset D-D ja E-E

Kortteli

Tontti

Kiint.tunnus

Pinta-ala
/m²

Rak.oik./
k-m²

Hinta/€

Rak.velv./
k-m²

680 1 444-22-680-1 MYYTY
2 444-22-680-2 MYYTY
3 444-22-680-3 MYYTY
4 444-22-680-4 MYYTY
5 444-22-680-5 MYYTY
683 1 444-22-683-1 MYYTY
2 444-22-683-2 MYYTY
3 444-22-683-3 MYYTY
684 1 444-22-684-1 873 175 34 920 105
2 444-22-684-2 1083 217 43 320 130
3 444-22-684-3 MYYTY
4 444-22-684-4 757 151 30 280 91
5 444-22-684-5 MYYTY
6 444-22-684-6 MYYTY
7 444-22-684-7 MYYTY
8 444-22-684-8 MYYTY
9 444-22-684-9 860 172 34 400 103
10 444-22-684-10 871 174 34 840 105
11 444-22-684-11 899 180 35 960 108
12 444-22-684-12 899 180 35 960 108
13 444-22-684-13 MYYTY
14 444-22-684-14 MYYTY
685 1 444-22-685-1 937 187 37 480 112
2 444-22-685-2 918 184 36 720 110
3 444-22-685-3 947 189 37 880 114
4 444-22-685-4 819 164 32 760 98
5 444-22-685-5 861 172 34 440 103
712 1 444-22-712-1 MYYTY
2 444-22-712-2 MYYTY
3 444-22-712-3 759 152 30 360 91
4 444-22-712-4 774 155 30 960 93
5 444-22-712-5 MYYTYVANHA ROUTION ALUE

  

 

Tonttijakokartat: K724        K725          K729

Kortteli

Tontti

Kiint.tunnus

Pinta-ala/m²

Rak.oik./k-m²

Hinta/po-arvo

Rak.velv./k-m²

724 4 444-22-724-4 1227 205+at60 49 080 159
5 444-22-724-5 1442 205+at60 57 680 159
725 2 444-22-725-2 1167 MYYTY
3 444-22-725-3 1056 MYYTY
729 1 444-22-729-1 911 180+at65 36 440 147
2 444-22-729-2 918 180+at65 36 720 147
3 444-22-729-3 981 180+at65 39 240 147
4 444-22-729-4 968 180+at65 38 720 147
5 444-22-729-5 1063 180+at65 42 520 147

 

KYLÄTONTIN ALUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonttijakokartat: Kortteli 740

Maaperätietoa:
Perustamisolosuhdelausunto.pdf    Pohjatutkimusasemapiirros.pdf      Kairauspisteiden leikkauskuvat.pdf

Kortteli

Tontti

Kiint.tunnus

Pinta-ala/m²

Rak.oik./k-m²

Hinta/€

Rak.velv./k-m²

740

1

444-22-740-1

950

238

  49400

143

2

444-22-740-2

897

224

MYYTY

3

444-22-740-3

874

219

MYYTY

4

444-22-740-4

756

189

MYYTY

5

444-22-740-5

863

216

MYYTY