Routio

Routio sijaitsee kaupungin keskustasta n. 4 km Sammatin suuntaan.

Valtatie 1 moottoriliikennetielle on hyvät yhteydet sekä Helsingin että Turun suuntaan Karnaisten liittymän kautta. Julkisen koulu- ja työmatkaliikenteen yhteydet Routiolta Lohjan keskustaan ovat hyvät ja asiointiliikenteen yhteydet tyydyttävät. Ilta- ja viikonloppuyhteyksiä on vähän. Routiolta on kevyen liikenteen yhteydet sekä keskustaan että Paloniemen suuntaan.

Roution palveluita ovat mm. peruskoulun ala-aste ja päiväkoti. Taajaman kaupallisia palveluja on elintarvikekauppa ja ravintola.

Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Kunnallistekniikka on valmiina.

Lisätietoja: tonttipalveluinsinööri Antti Laitakari puh. 044 369 4460,
kiinteistökoordinaattori Antti Weiland puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi

Kaikki Roution tontit ovat jatkuvassa haussa.

Kun haluat jättää hakemuksen voit siirtyä toivomaasi kohteeseen suoraan jollakin alla olevista karttaotteista.

Tonttia, karttakuvan vihreää nelikulmiota klikkaamalla näkymän oikeaan reunaan avautuvat keskeiset tonttikohtaiset tiedot. Hakemuslomakkeelle pääset kentän alareunassa olevasta painikkeesta ”Lisää tämä tontti hakemukseen”. Tontti on varattu sinulle heti, kun lähetät hakemuksen – huolellisesti ja ajatuksella täytetyn. Karttakuvassa voit heti nähdä varaamasi tontin rajojen muuttuvan katkoviivaksi.

Kaupunki tekee viipymättä hakemuksesi mukaisen päätöksen.

Roution alueita ovat:

ROUTJOEN ALUE

  

Tonttijakokartat: Kortteli 680          Kortteli 683        Kortteli 684        Kortteli 685       Kortteli 712

Tontit joiden alueelle on perustettu rasitealue: Rasitetoimituskartat
Korttelin 684 tonttien 8 ja 9 alueelle ei perusteta asemakaavan mukaista viemärirasitetta

Maaperätietoa:
Pohjatutkimusasemapiirros.pdf        Perustamisolosuhdelausunto.pdf

Kairauspisteiden leikkauskuvat: Leikkaukset A-A, B-B ja C-C    Leikkaukset D-D ja E-E



VANHA ROUTION ALUE

  

Tonttijakokartat: K724        K725          K729

KYLÄTONTIN ALUE

 

Tonttijakokartat: Kortteli 740

Maaperätietoa:
Perustamisolosuhdelausunto.pdf    Pohjatutkimusasemapiirros.pdf      Kairauspisteiden leikkauskuvat.pdf

 

 

Aiheeseen liittyvää: