Maanhankinta

 

Maanhankinta

Kaupunki pyrkii harjoittamaan aktiivista maapolitiikkaa, jolla turvataan riittävä raakamaavaranto kaavoitettavaksi eri tarkoituksiin. Nykyisillä asemakaava-alueilla maanhankinta kohdistuu ensisijaisesti katu- ja puistoalueisiin.

Entisellä rakennuskaava-alueella rakennuskaavateiden käyttöönotto on tapahtunut haltuunottomenettelyllä. Maankäyttö- ja rakennuslain 218.4 §:n perusteella haltuunotetut ja korvatut rakennuskaavatiealueet siirtyivät kaupungin omistukseen 1.1.2000.

Asemakaavassa osoitetut yleiset alueet, kuten kadut ja puistot muodostetaan yleisiksi alueiksi yleisen alueen lohkomistoimituksella. Jos toimitus koskee sellaista maa-aluetta, jota kaupunki ei ennestään omista ja joka on ensimmäisessä asemakaavassa osoitettu kaduksi, siirtyy maa-alue toimituksessa kaupungin omistukseen. Jos toimitus koskee muuta asemakaavassa yleiseksi osoitettua aluetta, on kaupungin hankittava alue ensin omistukseensa.

Maanhankinta-asioiden valmistelu:
maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403

Katualuehankinnat ja -korvaukset:
maanmittausteknikko

Asiakaspalvelu ja kauppakirjat:
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403

Tutustu maapoliittiseen ohjelmaan.

Tonttien myynti

Asuntotontit
Kaupunki myy asemakaava-alueelta kerros-, rivitalo- ja omakotitontteja. Kaupunginvaltuusto päättää tonttien myyntihinnat kalenterivuosittain. Kerros- ja rivitalotonttien myynneistä päättää vetovoimalautakunta. Omakotitonttien ja -rakennuspaikkojen myynnistä päättää viranhaltija.

Liike- ja teollisuustontit
Kaupunki myy asemakaava-alueelta liike- ja teollisuustontteja. Kaupunginvaltuusto päättää tonttien myyntihinnat kalenterivuosittain. Liike- ja teollisuustonttien myynneistä päättää vetovoimalautakunta.

Tonttien myyntiasioiden valmistelu:
maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403 (asuntotontit)
maanmittausteknikko Toni Hägg puh. 044 369 4461 (liike- ja teollisuustontit)

Asiakaspalvelu ja kauppakirjat:
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh.044 369 4403

Tonttien vuokraus:
Omakotialueiden tontteja ja liike- ja teollisuustontteja myös vuokrataan.

Tonttien vuokrausasioiden valmistelu:
maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403

Tonttivuokrien laskutus:
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 3694403