Maanhankinta

 

Maanhankinta

Kaupunki pyrkii harjoittamaan aktiivista maapolitiikkaa, jolla turvataan riittävä raakamaavaranto kaavoitettavaksi eri tarkoituksiin. Nykyisillä asemakaava-alueilla maanhankinta kohdistuu ensisijaisesti katu- ja puistoalueisiin.

Entisellä rakennuskaava-alueella rakennuskaavateiden käyttöönotto on tapahtunut haltuunottomenettelyllä. Maankäyttö- ja rakennuslain 218.4 §:n perusteella haltuunotetut ja korvatut rakennuskaavatiealueet siirtyivät kaupungin omistukseen 1.1.2000.

Asemakaavassa osoitetut yleiset alueet, kuten kadut ja puistot muodostetaan yleisiksi alueiksi yleisen alueen lohkomistoimituksella. Jos toimitus koskee sellaista maa-aluetta, jota kaupunki ei ennestään omista ja joka on ensimmäisessä asemakaavassa osoitettu kaduksi, siirtyy maa-alue toimituksessa kaupungin omistukseen. Jos toimitus koskee muuta asemakaavassa yleiseksi osoitettua aluetta, on kaupungin hankittava alue ensin omistukseensa.

Maanhankinta-asioiden valmistelu:
maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403

Asiakaspalvelu ja kauppakirjat:
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403


 

a

Maapoliittinen ohjelma

Uusi maapoliittinen ohjelma 1.1.2023 alkaen. Käytännössä ainut muutos on se, että 1.1.2023 alkaen vireille tulleissa asemakaavoissa ja asemakaavanmuutoksissa ei enää huomioida rakennusten purkukustannuksia maankäyttösopimuskorvausta vähentävänä tekijänä.

***

Vanha maapoliittinen ohjelma on voimassa asemakaavoille ja asemakaavanmuutoksille, jotka ovat tulleet vireille viimeistään 31.12.2022. Käytännön ero on purettavien rakennusten purkamiskustannusten huomiointi maankäyttösopimuskorvausta vähentävänä tekijänä.

 

Tonttien myynti

Asuntotontit
Kaupunki myy asemakaava-alueelta kerros-, rivitalo- ja omakotitontteja. Kaupunginvaltuusto päättää tonttien myyntihinnat kalenterivuosittain. Kerros- ja rivitalotonttien myynneistä päättää vetovoimalautakunta. Omakotitonttien ja -rakennuspaikkojen myynnistä päättää viranhaltija.

Liike- ja teollisuustontit
Kaupunki myy asemakaava-alueelta liike- ja teollisuustontteja. Kaupunginvaltuusto päättää tonttien myyntihinnat kalenterivuosittain. Liike- ja teollisuustonttien myynneistä päättää vetovoimalautakunta.

Tonttien myyntiasioiden valmistelu:
maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403 (asuntotontit)

Asiakaspalvelu ja kauppakirjat:
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh.044 369 4403

Tonttien vuokraus:
Omakotialueiden tontteja ja liike- ja teollisuustontteja myös vuokrataan.

Tonttien vuokrausasioiden valmistelu:
maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403

Tonttivuokrien laskutus:
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 3694403