Asuminen ja ympäristö

Myytävät kiinteistöt

Paloniemen sairaalaa myydään nyt  huutokaupalla ! Katso

Lohjan kaupunki myy julkisella huutokaupalla Länsi-Lohjalla, Paloniemessä sijaitsevan käytöstä jääneen Paloniemen sairaalan tontteineen.

 

DCIM100MEDIADJI_0125.JPG


Myytävä kohteen tontti, joka on 6.11.2019 voimaan tulleen asemakaavan AK530 koko kortteli 903 (KL), muodostuu kahden kiinteistön määräaloista kuvan 4 mukaisesti.  Alueelle saa rakentaa hotelli-, majoitus-, kokous-, koulutus- ja hyvinvointipalveluiden tiloja sekä tiloja matkailua tukevia kaupallisia palveluja varten, joista vähittäiskaupan tiloja voi olla enintään 5% kerrosneliömetrimäärästä. Korttelin koko rakennusoikeus on 11 000 k-m². (nykyinen rakennuskanta käyttää kaupungin rakennusrekisterin mukaan noin 5000 k-m²)

Katso kohde kartalla ja ilmakuvassa
Kartalla       Ilmakuva

Asemakaavakartta ja -määräykset kokonaisina.

Kohteen näyttö on 25.5.2022 klo 13:00. Tule tutustumaan kohteeseen! Ilmoittaudu: antti.laitakari@lohja.fi