Hinku-toimet 2020

Lohjan kaupungin Hinku-toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi voi tutustua vuosikellojen avulla.


Vuosikelloon on koottu vuonna 2020 toteutuneita Hinku-toimia sekä erilaisia teempäiviä ja -viikkoja, joihin Lohjan kaupunki on osallistunut.

Yksittäisten Hinku-toimien ja projektien lisäksi Hinku-hanke otetaan huomioon erilaisissa kaupungin jatkuvissa toiminnoissa kuten kaavoituksessa.

Vanhemmat vuosikellot