Y8 Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan muutos (Espoo–Salo-oikorata)

 


Osayleiskaava on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva yleiskaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu. Osayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena.

Yleiskaavasuunnittelija: Essi Vento | essi.vento(at)lohja.fi | p. 044-3744414


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta on kokouksessaan 18.12.2019 § 191 on päättänyt asettaa Y8 Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan muutoksen (Espoo–Salo-oikorata) nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §). Suunnittelualue sijaitsee entisen Sammatin kunnan pohjoisosassa, E18-moottoritien lähiympäristössä.

Osayleiskaavan muuttamisen tavoitteena on ESA-oikoradan eli ns. Tunnin junan toteutumisen edistäminen. Muutoksella on tarkoitus osoittaa vireillä olevan yleissuunnitelman mukainen tarkentunut ratalinjaus sekä huomioida radan aiheuttamat vaikutukset. Muutosalue on rajattu siten, että se sisältää varsinaisen rata-alueen lisäksi alueen, jolla on radasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja sitä kautta maankäytölle aiheutuvia rajoituksia.

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja kaavaluonnos ovat MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 9.1.-7.2.2020 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Valmisteluaineistosta voi antaa nähtävilläoloaikana palautetta kirjallisesti osoitteeseen: Lohjan kaupunki, Kaupunkikehitys/Kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai sähköpostitse osoitteella: kaavapalaute(at)lohja.fi.

Yleiskaavasuunnittelija on tavattavissa kolmena torstaina 16.1., 23.1. ja 30.1. klo 9–11 ja 12–15 kaupungintalo Monkolan sisääntulokerroksen Liiteri-tilassa, muina aikoina varmimmin erikseen sovittaessa.

Aineistoon ja kaavaluonnokseen voi tutustua myös kaavaillassa Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa tiistaina 28.1.2020 klo 17:30–19:00. Kaavaillan esitys (28.1.2020)

Y8 Kuulutus 8.1.2020
Y8 Kaavakartta ja määräykset (luonnos 18.12.2019)
Y8 Kaavaselostus (18.12.2019)
Y8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (18.12.2019)


Rakennuskielto

Vetovoimalautakunta on päätöksellään 18.12.2019 § 192 päättänyt Sammatin pohjoisosien osayleiskaavamuutoksen alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon yleiskaavan laatimista varten siten, että rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä, jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä maatalouden tuotantorakennuksia. Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella vetovoimalautakunnan päätös määrätään tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös 18.12.2019
Kartta
Kuulutus 8.1.2020


Linkkejä

Espoo–Salo-oikorata (Väylä) https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata
Video: Espoo–Salo-oikoradan läpilento (Väylä) https://www.youtube.com/watch?v=z3uND81hkQc