Vaherman kurssikeskuksen ranta-asemakaava


 

Metsähallitus on käynnistänyt ranta-asemakaavan laatimisen Kärköläntie varrella omistamallaan kiinteistöllä 444-893-1-1 (Nummi-Pusulan valtionmaa). Kiinteistö rajoittuu etelässä Vahermanjärveen ja yhteiseen vesialueeseen 444-515-876-4. Suunnittelualueen maapinta-ala on 15,5 ha. Tavoitteena on sijoittaa alueelle ympärivuotista yhteisrantaista loma-asumista ja sitä tukevia vapaa-ajanpalveluita, jotka ovat rajatuilta osin myös muiden kuin loma-asukkaiden käytettävissä.

Yhteystiedot:
Ranta-asemakaavaa laativa konsultti:
Jarmo Mäkelä, Karttaako Oy, p. 0400 220082, jarmo.makela@karttaako.fi.
Yleiskaavoittaja: Teija Liuska-Eloranta, p. 044 374 4418, teija.liuska-eloranta@lohja.fi.  

 


Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti 21.3.- 13.4.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja ja siihen voi tutustua kaupungin verkkosivulla www.lohja.fi/kaavoitus koko kaavoitusprosessin ajan. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva palaute tulee lähettää kaavaa laativalle konsultille osoitteeseen Karttaako Oy / Jarmo Mäkelä, Heikinkatu 7, 48100 Kotka tai jarmo.makela@karttaako.fi.

Kuulutus 20.3.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.3.2018