S3 Sammatin Sateenkaari

101. kaupunginosa Sammatti, kiinteistön 444-476-1-364, kiinteistön 444-476-1-100 osan, kiinteistön 444-895-2-35 osan ja maantiealueen asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako osaan muodostuvaa korttelia 12


Kaava-alue sijaitsee Sammatissa Lönnrotintien ja Werlanderintien varrella, Sammatin keskustan tuntumassa. Asemakaavan laatimisen päätavoitteena on tutkia mahdollisuus osoittaa alueelle pientaloasumista ja palvelu- sekä liiketoimintaa. Lisäksi huomioidaan alueen sijainti Sammatin arvokkaan kulttuurimaiseman välittömässä läheisyydessä ja pohjavesialueella.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan olevaa ympäristöä ja rakennuskantaa ja osoittaa alueelle sen vaatimat suojelutarpeet mukaisesti vireillä oleva asemakaava, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

 


Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 20.6.2018 § 101 merkitä tiedoksi S3 Sammatin Sateenkaari, 101. kaupunginosa Sammatti asemakaava ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (20.6.2018) ja 1. Suunnittelun lähtökohdat (20.6.2018) nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 8.8.2018-14.9.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Mielipiteet tulee lähettää osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute(at)lohja.fi.

Kaavan laadintaan liittyen järjestetään yleisötilaisuus Sammatin koululla 21.8.2018 klo 17:00 osoitteessa Lohilammentie 5.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua myös kaavaillassa 11.9.2018 klo 17.30-19.00 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa.

S3 Kuulutus 8.8.2018
S3 Kaavakartta 20.6.2018
S3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2018
S3 Kaavaselostus 20.6.2018
S3 Havainnekuva alueesta 20.6.2018


 


 


Selvitykset