Päivärinteen ranta-asemakaava


Kaava-alue sijaitsee Linnaniementien varrella Lohjan Varolassa Särkilammen ja Varolanlahden välisellä maa-alueella noin 13,5 kilometriä Lohjan kaupungin keskustasta länteen. Alue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston kallioista metsämaata, ja pinta-alaltaan se on yhteensä noin 12 hehtaaria. Molemmat kaava-alueen kiinteistöt 444-455-1-58 (Talvitie) ja 444-455-1-24 (Päivärinne) ovat yksityisomistuksessa. Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle erillispientalon rakennusoikeus (AO) sekä siirtää käyttämättömän loma-asunnon rakennusoikeus kiinteistöltä toiselle siten, että saunan rakennusoikeus sijaitsee Linnanniementien itäpuolella ja loput rakennusoikeudesta Linnanniementien länsipuolella.

Ranta-asemakaavan laatimisen on käynnistänyt alueen maanomistaja, ja kaavasta vastaa pääasiassa Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:sta. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty kaavaprosessin alustava aikataulu.

Kaavan laatija: Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy; Brahenkatu 7, 20100 Turku; puh. 0400 858101; pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

Yleiskaavasuunnittelija: Tiitus Kuisma, puh. 044 374 0148, tiitus.kuisma@lohja.fi


Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti 31.3.-30.4.2021 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, osoitteessa Karstuntie 4, sekä kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan kaavan suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva palaute tulee lähettää kaavaa laativalle konsultille nähtävillä olon aikana kirjallisesti.

Kuulutus 31.3.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.12.2020