P6 Pusula, kortteli 9

Asemakaavamuutos koskee kiinteistöä 444-542-4-183, 104. kaupunginosan Pusulan korttelissa 9


 

Kaava-alue sijaitsee Pusulan kirkonkylällä. Yksityisomistuksessa olevaa aluetta koskeva asemakaavamuutos on käynnistynyt maanomistajan hakemuksesta tontin laajentamiseksi puiston alueelle. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia tontin laajentamisen mahdollisuuksia ja varmistaa alueen valtakunnallisten arvokohteiden ja maisemallisten arvojen säilyminen.

Lisätiedot: kaavasuunnittelija Nele Korhonen, p. 044 374 4414, nele.korhonen(at)lohja.fi


Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Suunnittelun lähtökohdat sekä valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä valmisteluaineistosta. Mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävilläolon aikana.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 12.-25.1.2022 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4.

P6 Kuulutus 12.1.2022
P6 Kaavakartta 12.1.2022
P6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
P6 Kaavaselostusluonnos