Mustlahden ranta-asemakaava


 

Ranta- asemakaavoitettava- alue sijaitsee Lohjan länsiosassa Karjalohjan Mustlahden kylässä. Ranta-asemakaavan laatimisen yleistavoitteena on rakentamisen edellytysten luominen osalle Mustlahden kylän aluetta.

Yleiskaavoittaja: Teija Liuska-Eloranta I teija.liuska-eloranta(at)lohja.fi I p. 044-3744418
Ranta-asemaaavan laatija: Leena Heinänen | heinanen.pusula(at)Kolumbus.fi | p. 050-5004605


Ehdotusvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 20.12.2017 § 82 asettaa ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.

Kaavaehdotusasiakirjat pidetään nähtävillä MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti. Kaavaehdotusta koskevat muistutukset tulee esittää kirjallisesti nähtävilläoloaikana.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 17.1.-15.2.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla www.lohja.fi/kaavoitus. Muistutukset tulee lähettää 15.2.2018 mennessä osoitteeseen Lohjan kaupunki, Kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute@lohja.fi.

Kaavan laatija on tavattavissa tammikuun kaavaillassa 23.1.2018 klo 17.30 alkaen Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa (Karstuntie 3, 08100 Lohja).

Kuulutus 17.1.2018
Kaavakartta ja -määräykset 27.10.2017
Kaavaselostus 27.10.2017 ja selvitykset. (Kantatilaselvitys, joka ei ole Internet-julkinen, on poistettu www-sivulle linkitetystä selostuksesta. Kantatilaselvitykseen voi tutustua kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa ja se voidaan toimittaa pyynnöstä lausunnonantajille.)
Kaavan laatijan vastine luonnoksesta saaduista lausunnoista 1.7.2016


Valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 8.12.2015 § 143 asettaa kaavaluonnosasiakirjat nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRL 62 § ja MRA 30 §) varten ja pyytää valmisteluaineistosta lausunnot.

Asiakirjat valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 3.2.2016 – 3.3.2016.

Kuulutus 1.2.2016
Kaavaluonnoskartta ja -määräykset 30.9.2015
Kaavaselostus 30.9.2015
Kaavaselostuksen liitteet
Luontoselvitys 14.8.2015
Kantatilaselvitys (ei julkaista verkkosivuilla, nähtävissä kaupungintalolla)
Kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö (ei julkaista verkkosivuilla, nähtävissä kaupungintalolla)
Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.9.2015


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 18.11.2014 tiedoksi ranta-asemakaavan ja muutosluonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä
Katso kuulutus tästä.