L87 Maksjoen kauppapuutarha, nähtävillä 15.5.-31.5.2019

Lohjan 20. kaupunginosa Maksjoki, korttelin 133 sekä katualueen asemakaavan muutos


Suunnittelualue sijaitsee Hankoniementien (valtatie 25) varrella, noin 5 km etäisyydellä Lohjan keskustasta etelään ja 4 km etäisyydellä Virkkalan keskustasta pohjoiseen. Asemakaavamuutoksen tarkoitus on tutkia alueelle lisärakennusoikeuden osoittamista, mikä mahdollistaisi uusien kasvihuoneiden rakentamisen nykyisten tilalle ja niiden lisäksi.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan olemassa olevaa ympäristöä ja rakennuskantaa sekä osoittaa alueelle sen vaatimat suojelutarpeet. 2019-21 mukaisesti vireillä oleva asemakaava, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Kaavasuunnittelija: Iris Jägel-Balcan | iris.jagel-balcan(at)lohja.fi | p. 044-3740148


Valmisteluvaihe

Suunnittelun lähtökohdat sekä valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä valmisteluaineistosta. Mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä oloaikana.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 15.5.– 31.5.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4.  Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Kaavoittaja on tavattavissa kaavan nähtävilläoloaikana torstaina 23.5 klo 15-17 kaupungintalo Monkolan sisääntulokerroksen Liiteri-tilassa, muina aikoina varmimmin erikseen sovittaessa.

L87 Kuulutus 15.5.2019
L87 Kaavakartta 15.5.2019
L87 Kaavaselostus