L87 Maksjoen kauppapuutarha

Lohjan 20. kaupunginosa Maksjoki, korttelin 133 sekä katualueen asemakaavan muutos


Suunnittelualue sijaitsee Hankoniementien (valtatie 25) varrella, noin 5 km etäisyydellä Lohjan keskustasta etelään ja 4 km etäisyydellä Virkkalan keskustasta pohjoiseen. Asemakaavamuutoksen tarkoitus on tutkia alueelle lisärakennusoikeuden osoittamista, mikä mahdollistaisi uusien kasvihuoneiden rakentamisen nykyisten tilalle ja niiden lisäksi.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan olemassa olevaa ympäristöä ja rakennuskantaa sekä osoittaa alueelle sen vaatimat suojelutarpeet. 2019-21 mukaisesti vireillä oleva asemakaava, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Kaavasuunnittelija: Iris Jägel-Balcan | iris.jagel-balcan(at)lohja.fi | p. 044-3740148


Ehdotusvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 19.6.2019 § 95 hyväksyä Maksjoen kaupunginosan asemakaavamuutosehdotuksen L87 Maksjoen kauppapuutarhan ja tonttijaon asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 14.8.-12.9.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4. Muistutukset tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

L87 Kuulutus 14.8.2019
L87 Kaavakartta 19.6.2019
L87 Kaavaselostus 19.6.2019
L87 Havainnekuva 19.6.2019
L87 Tonttijakokartta 19.6.2019
L87 Saapuneet lausunnot


Valmisteluvaihe

Suunnittelun lähtökohdat sekä valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä valmisteluaineistosta. Mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä oloaikana.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 15.5.– 31.5.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4.  Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Kaavoittaja on tavattavissa kaavan nähtävilläoloaikana torstaina 23.5 klo 15-17 kaupungintalo Monkolan sisääntulokerroksen Liiteri-tilassa, muina aikoina varmimmin erikseen sovittaessa.

L87 Kuulutus 15.5.2019
L87 Kaavakartta 15.5.2019
L87 Kaavaselostus