L83 Pappilankorpi II

Lohjan 16. kaupunginosan Pappilankorpi asemakaava ja asemakaavan muutos


Suunnittelualue sijoittuu Lohjanharjuntien itäpuolelle Suitiantien ja Ratakadun liittymän tuntumaan sekä Pappilankorven osittain rakentuneelle työpaikka-alueelle. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia rakentumattoman työpaikka-alueen tonttikokoja ja rakennusoikeuksia  sekä katujen linjauksia. Asemakaavamuutos tarkastelee myös rakentuneen alueen tonttikokoja sekä rakentumattoman puistoalueen tarvetta ja käyttötarkoituksen muutosta.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2018-2020 mukaisesti vireillä oleva asemakaavamuutos. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

 


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.9.2017 § 31 merkitä 15. kaupunginosan Gruotila, 16. kaupunginosan Pappilankorpi ja 24 kaupunginosan Ventelä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen L44 Pappilankorpi, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman
tiedoksi ja asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston (Maankäyttökaaviot VE1-5) ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 20.9.2017-19.10.2017.

Kaava-aineistoon on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 11.10.2017 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa klo 17:30-19:00.

L44 Kuulutus 20.9.2017
L44 Maankäyttökaaviot VE 1-5 13.9.2017
L44 Kaavaselostus 13.9.2017
L44 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.9.2017
L44 Saapuneet lausunnot 13.9.2017


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 25.8.2016 § 88 Lohjan 16. kaupunginosan Pappilankorpi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (L44 Pappilankorpi)  osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat (25.8.2016) tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan L44 Pappilankorpi, osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 14.9. – 13.10.2016.

L44 Kuulutus 14.9.2016
L44 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.8.2016
L44 Suunnittelun lähtökohdat 25.8.2016