L82 Gruotilan vaiheasemakaava

Vaiheasemakaava koskee Lohjan kaupunginosaa 10. Keskilohja, kortteleita 501, 503-506 ja kaupunginosaa 15. Gruotila, kortteleita 515, 520, 526-527, 530-536 sekä korttelien 521, 528, 529 ja 537 osia.


 

Kaava-alue sijaitsee Lohjan Gruotilan ja Keskilohjan kaupunginosissa, noin kahden kilometrin etäisyydellä Lohjan keskustasta koilliseen.

L82 Gruotilan vaiheasemakaavan tavoitteena on ajantasaistaa voimassa olevaa asemakaavaa talousrakennusten sijoituspaikkojen osalta ja selkeyttää rakennusoikeuden määrän merkintätapaa kaavakartalla. Kokonaisrakennusoikeuden määrää ei ole tarkoitus muuttaa. Muilta osin voimassa olevat asemakaavat määräyksineen säilyvät ennallaan.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2018-2020 mukaisesti vireillä oleva asemakaavamuutos. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Kaavasuunnittelija: Iris Jägel-Balcan | iris.jagel-balcan(at)lohja.fi | p. 044-3740148


Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Suunnittelun lähtökohdat sekä valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä valmisteluaineistosta. Asemakaavamuutosta koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä olon aikana.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 15.8.2018-14.9.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Mielipiteet tulee lähettää osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute(at)lohja.fi.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua myös kaavaillassa 11.9.2018 klo 17.30-19.00 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa.

L82 Kuulutus 15.8.2018
L82 Kaavakartta 15.8.2018
L82 Kaavaselostus 15.8.2018


Ehdotusvaihe

 


Hyväksymisvaihe

 


Selvitykset