L64 Amerikankatu

 Lohjan 2. kaupunginosa Ahtsalmi korttelin 12 tonttien 1, 8, 17, 22 ja 23 asemakaavan muutos


Suunnittelualue sijaitsee Lohjan ydinkeskustassa. Aluetta rajaavat etelässä Amerikankatu ja lännessä Karnaistenkatu.

Korttelin 12 tonttien 1, 22 ja 23 maanomistajat ovat jättäneet asemakaavan muutoshakemuksen 5.4.2016. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 2.6.2016 hyväksyä hakemuksen asemakaavan muuttamisen käynnistämiseksi.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Asemakaava-arkkitehti: Juha Anttila | juha.anttila(at)lohja.fi | p. 044-374 0144


Voimaantulo

Valtuuston päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Tästä johtuen asemakaavan muutosta ei ole kuulutettu lainvoimaiseksi.


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.1.2018 § 8 hyväksyä 2. kaupunginosan Ahtsalmen korttelin osan 12 asemakaavan muutosehdotuksen 22.11.2017 (L64 Amerikankatu asemakaavan muutos).
Asemakaavan muutoksella muodostuu 2. kaupunginosan Ahtsalmi, korttelin osa 12.

L64 Kaavakartta
L64 Kaavaselostus
L64 Tiivistelmä ja vastineet
L64 Saapuneet lausunnot
L64 Havainnekuva
L64 Viitesuunnitelma ja varjotutkielmat 20.12.2017


 

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 22.5.2017 § 184 2. kaupunginosa Ahtsalmi, korttelin 12 tonttien 1, 8, 17, 22 ja 23asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.

Asemakaavan L64 Amerikankatu ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 7.6.-30.6.2017 ja 3.8.-11.8.2017.

L64 Kuulutus 7.6.2017
L64 Kaavaehdotus, kartta 11.5.2017
L64 Kaavaselostus 11.5.2017
L64 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.8.2016
L64 Tiivistelmä ja vastineet 11.5.2017
L64 Saadut palautteet
L64 Viitesuunnitelma Jatke Oy 24.4.2017


 

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 13.10.2016 § 114 2. kaupunginosa Ahtsalmi korttelin 12 tonttien 1, 8, 17, 22 ja 23 osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja päätti asettaa 3.10.2016 päivätyt asemakaavan muutosluonnokset nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRA 30§) varten ja pyytää valmisteluaineistosta lausunnot.

Asemakaavan L64 Amerikankatu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 26.10.2016-25.11.2016.

L64 Kuulutus 26.10.2016
L64 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2016
L64 Kaavaselostus valmisteluvaiheessa 13.10.2016
L64 Luonnosvaihtoehdot 3.10.2016


 

Selvitykset

L64 Rakennusten ominaispiirteiden selvitys, Ark-byroo, 2017