L38 Suninhaka

L38 Suninhaka, 19. kaupunginosa Virkkala, kortteleiden 1983-1994 ja katu-, virkistys-, sekä erityisalueiden asemakaavamuutos


Asemakaavan muutosalue sijaitsee Virkkalan kaupunginosassa, Virkkalan taajaman koillisosassa. Suunnittelualueeseen sisältyvät 1920-1930 -luvuilla rakennettu Suninhaan asuinalue lähiympäristöineen. Alue on suuruudeltaan noin 17 hehtaaria ja se sijaitsee noin 8 kilometrin etäisyydellä Lohjan keskustan palveluista.

Asemakaavan  muutoksen  tavoitteena  on  ajantasaistaa voimassa oleva asemakaava ja mahdollistaa toimivat liikennejärjestelyt alueen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet huomioiden.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaavamuutos, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.


Sivua päivitetään

Voimaantulo

Kaupunginvaltuuston 27.5.2020 § 41 päätöksestä on tehty oikaisukehotuksen, tästä johtuen kaavaa ei voida kuuluttaa lainvoimaiseksi.


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto päätti 27.5.2020 § 41 hyväksyä 19. Virkkalan kaupunginosan kortteleihin 1983-1994 ja virkistys-, erityis-, katu- sekä maatalousalueille laaditun 15.4.2020 päivätyn Suninhaan L38 asemakaavan muutosehdotuksen. Asemakaavamuutos koskee: Lohjan kaupungin Virkkalan kaupunginosan kortteleita 1983-1994, virkistys- ja erityisalueita sekä katu- ja maatalousaluetta.

Asemakaavamuutoksella muodostuu 19. kaupunginosan Virkkalan korttelit 1983-1986, 1988, 1990-1992, 1994, virkistys- ja erityisalueita sekä katu- ja liikennealuetta.

L38 Kaavakartta 15.4.2020
L38 Kaavaselostus 15.4.2020, päivitetty 23.4.2020
L38 Tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteistä 15.4.2020


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.1.2020 § 20 hyväksyä 19. Virkkalan kaupunginosan asemakaavamuutosehdotuksen L38 Suninhaka ja asettaa ehdotuvaiheen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asemakaavamuutosehdotus pidetään nähtävillä 12.2.– 12.3.2020 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Asemakaavan muutosta koskevat muistutukset tulee esittää kirjallisesti nähtävillä oloaikana. Muistutukset tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Kaavasuunnittelija on tavattavissa kahtena torstaina 20.2. ja 27.2. klo 9–11 ja 12–15 kaupungintalo Monkolan sisääntulokerroksen Liiteri-tilassa, muina aikoina varmimmin erikseen sovittaessa.

L38 Kuulutus 12.2.2020
L38 Kaavakartta 18.12.2019
L38 Kaavaselostus 18.12.2019
L38 Tiivistelmä valmisteluvaiheesta saapuneista lausunnoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet 18.12.2019
L38 Kartta; muutokset voimassa olevaan kaavaan nähden
L38 Suninhaan kaupunkikuvallinen inventointi 12.12.2019
L38 Raideliikenteen tärinälausunto 25.3.2019
L38 Liikennemeluselvitys 14.3.2019


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 16.8.2017 § 18 merkitä 19. kaupunginosan Virkkala asemakaavanmuutoksen L38 Suninhaka päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja asettaa asemakaavanmuutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 30.8.-29.9.2017. Kaava-aineistoon on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 6.9.2017 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa 17:30-19:00.

Asemakaavamuutokseen liittyen järjestetään yleisötilaisuus ja kävely kaava-alueella. Tilaisuus on 14.9.2017 klo 18:00 alkaen Cafe Wanha Virkkalassa, Virkkalantie 27, 08700 Lohja.

L38 Kuulutus 30.8.2017
L38 Kaavakartta 16.8.2017
L38 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.8.2017
L38 Kaavaselostus 16.8.2017


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 19.8.2014 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi.
Katso kuulutus tästä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Keskustelutilaisuuden aineisto
Lähtötilanne
Kartta, asemakaavatilanne
Kartta, nykytilanne


Selvitykset

Liikennemeluselvitys 14.3.2019
Raideliikenteen tärinälausunto 25.3.2019
Maaperän pilaantuneisuusselvitys 29.5.2017
Virkkalan kaupunkikuvallinen inventointi 2008