L38 Suninhaka

L38 Suninhaka, 19. kaupunginosa Virkkala, kortteleiden 1983-1994 ja katu-, virkistys-, sekä erityisalueiden asemakaavamuutos


Asemakaavan muutosalue sijaitsee Virkkalan kaupunginosassa, Virkkalan taajaman koillisosassa. Suunnittelualueeseen sisältyvät 1920-1930 -luvuilla rakennettu Suninhaan asuinalue lähiympäristöineen. Alue on suuruudeltaan noin 17 hehtaaria ja se sijaitsee noin 8 kilometrin etäisyydellä Lohjan keskustan palveluista.

Asemakaavan  muutoksen  tavoitteena  on  ajantasaistaa voimassa oleva asemakaava ja mahdollistaa toimivat liikennejärjestelyt alueen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet huomioiden.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2018-20 mukaisesti vireillä oleva asemakaavamuutos, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Kaavasuunnittelija:Iris Jägel-Balcan | iris.jagel-balcan(at)lohja.fi | p. 044-374 0148


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 16.8.2017 § 18 merkitä 19. kaupunginosan Virkkala asemakaavanmuutoksen L38 Suninhaka päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja asettaa asemakaavanmuutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 30.8.-29.9.2017. Kaava-aineistoon on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 6.9.2017 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa 17:30-19:00.

Asemakaavamuutokseen liittyen järjestetään yleisötilaisuus ja kävely kaava-alueella. Tilaisuus on 14.9.2017 klo 18:00 alkaen Cafe Wanha Virkkalassa, Virkkalantie 27, 08700 Lohja.

L38 Kuulutus 30.8.2017
L38 Kaavakartta 16.8.2017
L38 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.8.2017
L38 Kaavaselostus 16.8.2017
L38 Kiinteistörajojen muutokset ilmakuvalla 16.8.2017


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 19.8.2014 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi.
Katso kuulutus tästä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Keskustelutilaisuuden aineisto
Lähtötilanne
Kartta, asemakaavatilanne
Kartta, nykytilanne


Selvitykset

Maaperän pilaantuneisuusselvitys 29.5.2017
Virkkalan kaupunkikuvallinen inventointi 2008