L15 Ojamon liikekeskus

Lohjan kaupungin 9. kaupunginosan Ojamon korttelien 462 ja 467 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muutos


Suunnittelualue sijaitsee Lohjan Ojamon kaupunginosassa n. 3 km etäisyydellä Lohjan ydinkeskustasta. Aluetta rajaavat lounaassa Lahokallionkatu ja kortteli 463, luoteessa Everstinkatu, koillisessa opistonpolku ja Kartanonpuisto, sekä kaakossa Ojamonharjuntie. Alueella sijaitsevat Ojamon koulun, Ojamon kirjaston, Kartanonpuiston päiväkodin ja Ojamon liikekeskuksen rakennukset.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mm. varata riittävästi tilaa parantaa Kartanonpuiston päiväkodin ja Ojamon koulun saattoliikennettä ja pysäköintiä, ottaa huomioon mahdollisen yhtenäiskoulun edellyttämä tilantarve sekä tulevaisuuden laajenemismahdollisuus, ja tutkia liikerantamisen mahdollisuutta Ojamonharjuntien liittymään

Kaupunginarkkitehti: Juha Anttila | juha.anttila(at)lohja.fi | p. 044-374 0144


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 25.8.2016 § 86 Lohjan 9. kaupunginosan Ojamon korttelien 462 ja 467, sekä katu- ja puistoalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan L15 Ojamon liikekeskuksen osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 31.8.-29.9.2016.

L15 Kuulutus 31.8.2016
L15 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.8.2016
L15 Suunnittelun lähtökohdat 25.8.2016