L115 Nälköönlampi, nähtävillä 11.10.-9.11.2023

Lohjan kaupungin Muijalan kaupunginosan korttelia 504 sekä katualueita.


Asemakaavan muutos koskee Lohjan kaupungin Muijalan kaupunginosassa korttelia 504 sekä katualueita. Kaava-alueen pinta-ala on noin 11,8 ha.

Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Lisätiedot: Suunnittelija Kalle Lindblom | kalle.lindblom(at)lohja.fi | p. 044-3694404


Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta päätti 20.9.2023 § 122 merkitä tiedoksi yhteenvedon valmisteluaineistosta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä, ja hyväksyä 26. kaupunginosan Muijala, kortteli 504 ja katu-, raide- sekä suojaviheralueen asemakaava ja asemakaava muutoksen sekä asemakaavan kumoamisen muutos ehdotuksen, L115 Nälköönlampi (20.9.2023), asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Ehdotusvaiheen asiakirjat (MRL 65 §, MRA 27 §) pidetään nähtävillä 11.10.-9.11.2023 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4. Muistutukset tulee lähettää kirjallisesti nähtävillä olon aikana osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

L115 Kuulutus 11.10.2023
L115 Kaavakartta 20.9.2023
L115 Kaavaselostus 20.9.2023
L115 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2023
L115 Asemakaavan seurantalomake
L115 ESA-radan yleisötilaisuuden ratasuunnitelmat
L115 ESA-radan ympäristövaikutusten arvioinnin kartta-atlaksesta otteita

Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutos L115 Nälköönlammen suunnittelualue sijaitsee moottoritien E18 pohjoispuolella, Muijalan liittymän länsipuolella Mustalahdentien varrella. Alue sijaitsee n. 10 kilometriä Lohjan keskustasta koilliseen Lohjan ja Vihdin kunnanrajan välittömässä läheisyydessä. Asemakaavan muutos koskee Lohjan kaupungin Muijalan kaupunginosassa korttelia 504 sekä katualueita. Kaava-alueen pinta-ala on noin 11,8 ha. Asemakaavamuutoksen L115 Nälköönlammen tavoitteena on Espoo-Salo -oikoradan eli ns. Turun Tunninjunan ratasuunnittelun edellyttämä rata-alueen mahdollistava alue. Alueen katujärjestelyt on tämän myötä tarkasteltava uudelleen. Samalla tarkennetaan alueen toimitilatoimintoja.

Kaupunkikehityslautakunta päätti 7.6.2023 § 94 asettaa asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 14.6.-30.6.2023 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

L115 Kuulutus 14.6.2023
L115 Kaavakartta 7.6.2023
L115 Kaavaselostus 7.6.2023
L115 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.6.2023
L115 Asemakaavan seurantalomake
L115 ESA-radan yleisötilaisuuden ratasuunnitelmat
L115 ESA-radan ympäristövaikutusten arvioinnin kartta-atlaksesta otteita