K5 Harjunrinne

K5 Harjunrinne koskee: Lohjan kaupunginosaa 102. Karjalohja, osa korttelia 84 ja katualuetta.


Kaava-alue sijaitsee Lohjan kaupungin Karjalohjalla, noin kahden kilometrin etäisyydellä Karjalohjan keskustasta etelään, hautausmaan vieressä. Asemakaava muutos on käynnistetty maanomistajan hakemuksesta, jonka tavoitteena on muuttaa katualueen linjausta kiinteistöjaotuksen mukaiseksi.  Voimassa olevaan asemakaavamääräyksiin tai rakennusoikeuteen ei tule muutoksia, eikä asemakaavamuutoksella synny uusia rakennuspaikkoja.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2018-20 mukaisesti vireillä oleva asemakaava. Kaavoitusohjelmassa  on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Suunnittelija:  Kalle Lindblom | kalle.lindblom(at)lohja.fi | p. 044-369 4404


Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan asemakaavamuutoksen valmisteluaineistosta. Asemakaavamuutosta koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä olon aikana.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 29.8.2018-14.9.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Mielipiteet tulee lähettää osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute(at)lohja.fi.

K5 Kuulutus 29.8.2018
K5 Kaavakartta
K5 Kaavaselostus