Vammaisen pysäköintilupa

Poliisi voi myöntää vammaisen pysäköintiluvan vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten.

Ajoneuvon saa vammaisen pysäköintiluvalla pysäköidä:

1. maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta
2. alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty
3. rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu (eli kiekkopaikalle ilman pysäköintikiekkoa)

Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, esimerkiksi autossa tuulilasin sisäpuolelle siten, että luvan etupuoli näkyy kokonaisuudessaan ulospäin. Maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta saa vammaisen matkustajan ottamista ja jättämistä varten pysäyttää myös taksin tai invataksin. Mikäli yllämainituista pysäköinneistä on ilmeistä haittaa, on ajoneuvo poliisin kehotuksesta siirrettävä poliisin osoittamaan sopivaan paikkaan.

Vammaisen pysäköintilupa ei siis oikeuta pysäköimään esim. jalkakäytävälle tai pyörätielle tai olemaan noudattamatta pysäyttäminen kielletty – liikennemerkkiä. Vammaisen pysäköintilupa ei myöskään oikeuta pysäköimään yksityisalueelle muualle kuin erikseen merkityille invalidipaikoille.

Mikäli vammaisen pysäköintiluvalla on poikettu pysäyttämiskiellosta tai muista kuin edellä 1-3 kohdissa mainituista pysäköintikielloista, on kysymyksessä pysäköintivirhe, josta poliisi- tai pysäköinninvalvontaviranomainen voi määrätä virhemaksun.