Vammaisen pysäköintilupa

Vammaisen pysäköintiluvan myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.
Linkki pysäköintilupahakemukseen

Vammaisen pysäköintiluvalla saat pysäköidä ajoneuvon yleisille alueille:

  • pysäköintipaikalle, joka on merkitty pyörätuolimerkillä
  • maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta
  • alueelle, missä pysäköinti on kielletty liikennemerkillä ”pysäköinti kielletty” tai ”pysäköintikieltoalue”
  • pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaika on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pidemmäksi ajaksi
  • pihakadulle sillä varauksella, ettei pysäköinti kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista.

Pysäköimistä valvovat kunnalliset pysäköinninvalvonnat.

Vammaisen pysäköintilupa ei suoraan oikeuta pysäköimään yksityisillä alueilla, vaan niillä on noudatettava alueiden omia pysäköimisen sääntöjä ja liikennemerkkejä. Pysäköintiluvan soveltuvuus kannattaa varmistaa aluetta valvovalta yritykseltä tai kiinteistön omistajalta.