Lainat ja rahoitukset

Korkotukilainat

Palvelupaikat:

Palvelun vastuutaho:

Lohjan kaupunki

OtherResponsible:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Tuottaja:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)