VARHAISKASVATUS

Päivähoito ja varhaiskasvatus

LOHJAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOPALVELUT Lohjan kaupungilla on omia hoitopaikkoja tarjolla yhteensä n. 2000. Päivähoitopaikkoja järjestetään myös ostopalvelupaikoilta yksityisistä päiväkodeista ja yksityisiltä perhepäivähoitajilta.

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoina tarjotaan:

 • esiopetusta
 • päiväkotihoitoa
 • ryhmäperhepäivähoitoa
 • perhepäivähoitoa
 • erityispäivähoitoa
 • avointa päiväkotitoimintaa (Moisio ja Mäntynummi)
 • kerhotoimintaa (Lintula ja Kässän talo Virkkala)
 • leikkipuistotoimintaa (Keskusta)
 • ruotsinkielistä päivähoitoa (Keskusta ja Virkkala)
 • ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa (Keskusta)
 • ilta-, yö- ja lauantaihoitoa (Mäntynummi I)
 • aamu- ja iltahoitoa (Virkkala)

 

Päivähoidon ruokalista
Varhaiskasvatussuunnitelma

VASU2017 – Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistaminen/koonti kyselystä

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma