Suun terveydenhuolto peruu kiireettömät ajat

Hammaslääkärin kalenteri

Lohjan kaupungin pandemiajohtoryhmä on päättänyt, että suun terveydenhuolto noudattaa Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksia kiireettömän hammashoidon rajoittamisesta.

Suosituksen mukaan hoitoa tulee rajoittaa paikallisen koronavirustilanteen mukaisesti. Koronavirus on levinnyt laajimmalle juuri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Tämän vuoksi perutaan kaikki kiireettömän hammashoidon ajat ainakin 13.4. 2020 saakka. Valtioneuvoston 18.3.2020 voimaan tulleen asetuksen perusteella kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta (ns. hoitotakuu) kiireettömän hoidon järjestämisessä.

Hoidon rajoittaminen on suun terveydenhuollossa erityisen tärkeää, koska hoidon luonteen ja koronaviruksen tarttumistavan vuoksi sekä potilaat että työntekijät altistuvat poikkeuksellisen suurelle tartuntariskille. Pian suun terveydenhuollon henkilökuntaa tullaan myös tarvitsemaan muissa terveydenhuollon toimipisteissä. Tällä tavoin resurssit voidaan koko terveydenhuollossa ohjata kiireellisiin ja välttämättömiin palveluihin.

Hammashoitoloista ollaan ajan perumista varten yhteydessä kiireettömän hoitoajan jo saaneisiin potilaisiin. Kaupunkilaisten toivotaan ottavan kiireettömissä ajanvarauksen asioissa yhteyttä vasta myöhemmin, esimerkiksi kesällä, kun epidemia on toivottavasti jo rauhoittunut.

Suun terveydenhuollon keskitetty ajanvaraus palvelee ma-pe klo 8-15, puhelin 019 369 2211. Ajanvarauksen tilapäisen ruuhkautumisen vuoksi, otathan tällä hetkellä yhteyttä vain kiireellisissä asioissa.

Kiireellistä hammashoitoa vaativat potilaat hoidetaan edelleen
Lohjan kaupungin suun päivystykselliseen hoitoon saa tulla vain täysin terveenä. Potilaat, joilla on hengitystieinfektio ja päivystyksellinen suun vaiva, hoidetaan erikoissairaanhoidossa Helsingissä.

Share This