Pirjo Mattilan rahaston vuoden 2021 avustukset lohjalaisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseksi julistetaan haettavaksi.

Avustuksen tarkoituksena auttaa erityisesti sellaisia lapsia ja nuoria, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.

Avustus on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaa tukeville muille tahoille. Avustusta voidaan antaa esimerkiksi lukukausi-, tunti- tai kuukausimaksuihin, matkakustannuksiin sekä harrastusvälineiden hankintaan. Rahastosta tuetaan ensisijaisesti sellaista toimintaa, johon ei ole mahdollista saada tukea lakisääteisen järjestelmän kautta tai kunnan muuna harkinnanvaraisena avustuksena.

Avustus on enintään 500 euroa/lapsi vuodessa. Rahastosta jaetaan avustuksia enintään 15 000 euroa vuodessa. Mikäli avustukseen oikeuttavia hakemuksia tulee enemmän kuin mihin vuosikohtainen määräraha riittää, siirretään viimeisimpinä saapuneet hakemukset seuraavalle vuodelle. Rahastolle saapuneet hakemukset käsitellään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa: keväällä toukokuussa ja syksyllä marraskuussa.

Avustusten haku jatkuu koko vuoden 2021. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee kertoa harrastajan nimi, harrastus- tai valmennusryhmä, tietoa harrastuksen kestosta ja kustannuksista sekä lyhyesti, miksi avustusta haetaan, suunnitelma avustuksen käytöstä sekä taloudellista asemaa koskevat tiedot verotodistuksineen. Hakemuksen voi toimittaa osoitteella Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnalle, os. PL 71, 08101 Lohja.

Lohjalla 15.3.2021

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta

Jalat ja salibandymaila
Share This