Kiertäväksi perhehoitajaksi ikääntyneiden omiin koteihin?

Lohjan kaupunki järjestää infotilaisuuden ikääntyneiden omissa kodeissa kiertävänä perhehoitajana toimimisesta kiinnostuneille 11.1.2022 klo 17.00-18.30

Ikääntyneiden perhehoito on Lohjalla ja valtakunnallisestikin uudehko palvelumuoto. Asiakkaan kotona tapahtuva perhehoito on lyhytaikaista perhehoitoa, jota voidaan järjestää keston ja ajankohdan puolesta joustavasti ja tarvelähtöisesti, tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Lyhytaikaista ympäri- tai osavuorokautista perhehoitoa asiakkaan kotiin voidaan järjestää mm. läheisen jaksamisen tai itsenäisen asumisen tukemiseksi, tai esimerkiksi toipilasaikana sairaalahoidon jälkeen. Perhehoitoa voidaan myöntää esimerkiksi, kun avuntarvetta aiheuttaa ikäihmisen kokema turvattomuus, ahdistuneisuus, masennus tai yksinäisyys tai hän tarvitsee toisen henkilön ohjausta, tukea tai läsnäoloa arjessa selviytymiseen.

Perhehoidolla pyritään edistämään hoidettavan henkilön hyvinvointia, toimintakykyä, perusturvallisuutta ja sosiaalisia suhteita. Esimerkiksi kodin arkisten askareiden tekeminen yhdessä voi tukea ikäihmisen toimintakykyä ja kuntoutumista sekä ylläpitää hyvää elämänlaatua. Tutuksi tulevan perhehoitajan läsnäolo mahdollistaa ikäihmiselle vakaan ihmissuhteen ja tukee turvallisuutta. Perhehoidon soveltuvuutta asiakkaan tilanteeseen arvioidaan yhteisesti perhehoitajan ja asiakkaan / läheisen kanssa, ja perhehoito aloitetaan aina tutustumisjaksolla.

Kiertävä perhehoitaja vastaa asiakkaan hoivasta ja huolenpidosta kunnan kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen ja perhehoidon palvelusuunnitelman perusteella. Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä tehtävään soveltuva henkilö, joka on saanut ennakkovalmennuksen ja jolla on tehtävän edellyttämät valmiudet esimerkiksi koulutuksensa, elämänkokemuksensa tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta. Ehdottomia esteitä perhehoitajaksi ryhtymiselle ovat mm. pitkäaikaissairaudet, joiden ennustetaan aiheuttavan toimintakyvyn laskua; päihde- tai mielenterveysongelmat tai taloudelliset vaikeudet, arkeen voimakkaasti vaikuttava elämänkatsomus tai hylkäävä arvio ennakkovalmennuksesta. Perhehoitaja ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Perhehoitajalle maksettava palkkio määräytyy hoidettavan henkilön toimintakyvyn ja hoitoisuuden perusteella. Kunta tukee perhehoitajaa tehtävässään sekä valvoo perhehoidon laatua.

Lohjan kaupunki järjestää infotilaisuuden ikääntyneiden omissa kodeissa kiertävänä perhehoitajana toimimisesta kiinnostuneille 11.1.2022 klo 17.00-18.30 Kaupungintalo Monkolassa, kokoustila Riihessä (os.Karstuntie 4, Lohja, sisäänkäynti sisäpihan puolelta). Infotilaisuuksien jälkeen kiertävän perhehoitajan tehtävää harkitseville tullaan järjestämään perhehoitajan ennakkovalmennus alkuvuodesta 2022.

Valmennusajankohdat tarkentuvat infotilaisuudessa. Ennakkovalmennus pitää sisällään viisi koulutuskertaa. Ennakkovalmennuksen tavoitteena on auttaa perhehoitajuudesta kiinnostunutta henkilöä tekemään tietoinen päätös perhehoitajaksi ryhtymisestä ja sitoutumisesta tehtävään, sekä arvioida hänen valmiuksiaan ja edellytyksiään toimia tehtävässä. Infotilaisuuteen tai valmennukseen osallistuminen eivät sido mihinkään. Infotilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki perhehoitajuudesta kiinnostuneet henkilöt.

HUOM! ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 10.1.2022 mennessä heikentyneen koronatilanteen vuoksi.

Ilmoittautumiset palveluohjaus@lohja.fi.

Lisätietoja:
lohja.fi/perhehoito
www.perhehoitoliitto.fi
• omaishoidon koordinaattori Johanna Rannikko, puh. 044 369 1122
• omaishoidon koordinaattori Heidi Rantanen, puh. 044 369 1224

Rakastunut pariskunta Paavolan tammella

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This