Kaupunginhallituksen uutiset 5.6.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 5.6.2023. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Mäntynummen monitoimijatalon hankesuunnitelmaa.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Mäntynummen monitoimijatalon hankesuunnitelman: Mäntynummen yhtenäiskoulun ja Mäntynummen päiväkodin nykyiset tilat korvataan suunnitelman mukaisesti uusilla tiloilla, jotka koostuvat pääosin lukion käytöstä poistuvista tilaelementeistä. Alueelle rakennetaan nykyisen yhtenäiskoulun tilalle 586 paikkainen perusopetuksen yhtenäiskoulu ja 105 paikkainen päiväkoti ja 42 paikkaiset esiopetuksen tilat.

Mäntynummen päiväkodin uusilla tiloilla korvataan Oravaisten päiväkodin nykyiset tilat. Oravaisten päiväkodin toiminta päättyy, kun Mäntynummen päiväkodin uudet tilat valmistuvat. Alueen liikuntatilat säilytetään nykyisen mukaisina ja kirjaston tilat sovitetaan tarkoituksen mukaisesti olemassa olevan laajuisina uuteen monitoimijataloon. Alueelle rakennetaan myös nuorisotyön käyttöön toimivat tilat monitoimijatalon yhteyteen.

Huhtikuun 2023 talousarvion toteutuminen merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että teknisen toimen vuoden 2022 talousarvioon myönnetään 1 670 600 euron ylitysoikeus.

Kaupunginhallitus teki lisäksi seuraavat päätökset koskien vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman laatimista:

  1. kehottaa vuoden 2023 osalta lautakuntia sopeuttamaan toimintansa vuoden 2023 määrärahaan niillä toimenpiteillä ja tulosalueiden välisillä siirroilla, jotka ovat viranhaltijoiden ja lautakuntien päätettävissä
  2. hyväksyä talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisohjeet sekä niihin sisältyvät laskentaperusteet
  3. määrätä kaupungin johtoryhmän tekemään tarvittavat toimenpiteet
    vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi yhdessä toimialojen kanssa
  4. nettoinvestoinnit ovat enintään 28,6 milj. euroa
  5. kehottaa toimialoja laatimaan oman toimialansa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset syyskuun 30. päivään 2023 mennessä

Lisäksi kaupunginhallitus valitsi jäsenet ja heidän varajäsenensä konserni- ja omaisuusjaostoon, henkilöstöjaostoon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostoon toimikaudeksi 1.6.2023–31.5.2025. Niin ikään päätettiin kaupunginhallituksen edustajien valinnoista lautakuntiin ja jaostoihin toimikaudeksi 1.6.2023–31.5.2025.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 5.6.2023

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa maanantaina 12.6.2023.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This