Kaupunginhallituksen uutiset 29.5.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 29.5.2023. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Kisakallion osakassopimusta ja Neidonkeitaan hankesuunnitelmaa.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Kisakallion osakassopimuksen hyväksymistä ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia. Hallitus esittää valtuustolle, että kaupunki sijoittaa perustettavalle osakeyhtiölle SVOP-sijoituksena enintään 1,8 miljoonaa euroa monitoimihalli/-areenan rakentamista varten.

Hallitus päätti myös Neidonkeitaan uudishankkeen suunnittelun toteuttamisesta. Lisäksi jäähallin tarve- ja hankesuunnittelu päätettiin liittää osaksi virkistysuimahallin hankesuunnitelmaa. Samalla Neidonkeitaan ohjausryhmän valtuudet laajennettiin koskemaan koko Harjun alueen suunnittelua, ja ohjausryhmän nimi vaihdettiin Harjun alueen kehittämisen ohjausryhmäksi. Hanketta arvioidaan uudestaan, kun sen valmistelutyö on edennyt riittävän pitkälle.

Kokouksessa hyväksyttiin koulukuljetustarjoukset lukuvuodelle 2023–2024 kohteittain määriteltyjen tarjousten mukaan. Lisäksi päätettiin, että hankintaa voidaan jatkaa tarjouspyynnössä mainitulla optiovuodella 2024–2025, mistä kaupunginhallitus päättää erikseen.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää kaupunginvaltuustolle Pappilankorven ja muiden mainittujen alueiden tonttien hinnoittelua ehdotetun mukaisesti. Hallitus päätti myös, että Lohjan kaupunki ei osta Rauhankallion ja Siippolan tiloja.

Hallitus päätti niin ikään esittää valtuustolle hyväksyttäväksi ehdotetut kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät suunnitelmat vuosille 2023–2025. Lohja 700 -juhlavuoden kunniaksi päätettiin järjestää juhlaliputus 12.–13.8.2023.

Näiden päätösten lisäksi kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltiin useita aloitteita, joiden käsittelyä jatketaan tulevissa kokouksissa.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 29.5.2023

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa maanantaina 5.6.2023.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Share This